top of page

Tidningsarkivet

Sedan 1988 publiceras ett församlingsblad i Stockholms Ortodoxa stift, Ortodoxt kyrkoliv, som kommer ut 1-3 gånger per år. Från början var utgivningen tätare och tidningen trycktes på en kopieringsmaskin, men sedan 1998 produceras den helt med desk publishing-program och trycks som en högupplöst PDF-fil. Nedan återfinns gamla nummer.

 

Uppbyggelse och Tröst är en tidskrift med andligt uppbyggliga texter som är utvalda av vår grekiske Metropolit Kyprianos, designen är gjord i Heliga Änglarnas kloster i Grekland, layouten och översättningen i Heliga Philothei Ortodoxa kloster i Sverige.

Storlek: A4. 8 sidor.

calendar button.png
cover.jpg
bottom of page