top of page

Boklåda

I vårt kapell finns ett bokbord där vi har små häften till försäljning. Nedan har vi ett urval till försäljning. Är Du intresserad av köpa sätt då in summan på vårt plusgiro "Uppsala grekisk-ortodoxa församling"  23 06 13-2 och ange Din adress samt vad Du vill köpa och vi skickar det med post hem till Dig.

Liten bönbok för Ortodoxt kristna, 34 s.

Pris inkl. porto: 30:-

Den lilla sena aftongudstjänsten -Completoriet-

med Akathistoshymnen till Guds Moder,  46 s.

Pris inklusive porto: 40:-

Den lilla sena aftongudstjänsten -Completoriet- med kanon och förberedelseböner inför mottagandet av den Heliga Nattvarden, 62 s. Pris inklusive porto: 50:-

Kalender för 2018, 66 s.

Tvåspråkig: engelska och svenska.

Pris inklusive porto: 80:-

bottom of page