top of page
IMG_0092.jpg

De Heliga Konstantin och Helenas Ortodoxa församling grundades 1978 och hörde då till den Serbisk-ortodoxa kyrkan under Ärkebiskop Irineij.  1984 övergick församlingen till den Grekisk-ortodoxa kyrkan som följer fädernas kalender under Metropolit Kyprianos av Oropos och Fili. Från början firades gudstjänster i ett litet kapell i Aspudden för att sedan flytta till en nedlagd skola i Rågsved där man kom att vara kvar i 13 år.

 

I november 1993 flyttade församlingen till Sätra kulturgård i Skärholmen. Ett år senare köptes ett nedlagt daghem i Vårberg och som sedan dess förvandlats till ett permanent hem för församlingen.

 

Den Helige Elias dag, den 20 juli/2 aug 1998 konsekrerades kyrkan av Metropolit Kyprianos av Oropos och Fili, i evig åminnelse (+2013), som assisterades av två biskopar från vår synod och två biskopar från vår rumänska systerkyrka. I mars 2000 konsekrerades församlingens kyrkoherde till titulärbiskop av Makarioupolis.

 

Vi firar i huvudsak gudstjänster på svenska, kyrko-slaviska och grekiska. För Dig som aldrig bevistat gudstjänst i den Ortodoxa kyrkan rekommenderar vi att Du läser vår "FAQ" sida. Efter en gudstjänst kan Du alltid dröja kvar och vi svarar gärna på Dina frågor!

Gåvor

Vår Synod i Sverige, tillskillnad från de flesta övriga i Sverige verkande Ortodoxa kyrkor, får inga som helst bidrag från vare sig stat eller kommun för vår verksamhet utan är helt beroende av gåvor, därför tar vi förutom medlemsavgiften tacksamt också in gåvor. Anledningen till att vi inte får statsbidrag är att vi är en av de minsta Ortodoxa kyrkorna i Sverige till antalet medlemmar, men inte till verksamhet. Detta innebär också att våra präster inte uppbär lön för sin verksamhet utan arbetar helt ideellt.

 

Gåvor till vår församling sätts enklast in på vårt Plusgiro 489 94 53-7. Det är också möjligt att swisha gåvor till 1233367505.

GUDSTJÄNTSCHEM
Välkommen att fira gudstjänst med oss!

 Fader Anders kan höra bikt

från 09.00 på söndagen

eller e-posta på

info@ortodoxakyrkan.se.

 

 Vanligt schema:

onsdag 

19.00 Paraklesis
 

lördag   

17.00 Aftongudstjänst
 

söndag  

8.30 Orthros

10.00 Gudomlig Liturgi

bottom of page