top of page
Ortodoxa kyrkan | Frågor och svar
Ortodoxt levnadssätt

1. Ett Ortodoxt levnadssätt

Bikt
 • Jag tycker det är svårt att bikta mig. Jag vet helt enkelt inte vad jag skall säga. Kan Ni ge några råd kring det. Läs svar

 

Fastan
 • Snart börjar den Stora fastan, kan ni inte inför den uppmuntra mig och förklara fastans sanna natur? Läs svar

 

Den Gudomliga Liturgin/ Nattvarden
 • Är det som Ortodoxt kristen nödvändigt att gå i kyrkan varje söndag och hur gör man i så fall om man är sjuk eller har väldigt långt till en kyrka? Läs svar 

 

 • När skall vi prostrera i den Gudomliga Liturgin? Läs svar

 

 • På vilket sätt skall man förbereda sig för att motta den heliga Nattvarden? Läs svar

 

 • Om vi vill bära fram bröd i kyrkan, hur går det till? Läs svar

 

Klädsel
 • Varför har kvinnor täckt huvud i era kyrkor; varför bör de inte klippa sitt hår kort och inte ha byxor? Varför ska männen bära skjortor med långa ärmar? Läs svar

 • Varför säger ni att kvinnor alltid skall bära kjol eller klänning och ha långt hår? Läs svar

Kristet namn
 • Hur skall man som konvertit göra med ens gamla namn? Läs svar

 

 • Är mitt namn viktigt i Ortodox tradition? Läs svar 

 

Födelsedag
 • Är det fel att fira sin födelsedag som Ortodox? Läs svar

 

Förberedelse för vigsel
 • Jag och min pojkvän skall gifta oss och vi undrar lite grand om vad vi skall tänka på när det gäller planeringen? Läs svar

 

Barn
 • Hur förfar vi med barn i kyrkan? Läs svar

Tro
Fromma seder

2. Fromma seder

Åminna våra döda
 • Hur skall vi åminna våra döda och vilket bröd skall vi baka? Läs svar

 

Kyssandet
 • Jag har funderat mycket över kyssandet i vår kyrka och skulle vilja ha svar på några olika frågor. Läs svar

 

Hur vi hälsar en präst
 • Hur beter man sig då man skall hälsa på en Ortodox präst? Läs svar

 

Vassilopita

3. Tro

 
Kyrkomöten
 • Kan Ni kortfattat beskriva den ortodoxa kyrkans syn på koncilier (kyrkomöten) och berätta om de sju största. Läs svar

 

Trobekännelsen
 • Jag har två frågor som gäller översättningen av den Niceno-konstantinopolitanska trosbekännelsen: 1) Varför använder ni formuleringen "och tagit mandom genom den Helige Ande av Jungfru Maria..." och inte "och har tagit mandom av den Helige Ande och Jungfru Maria" som jag har sett i engelska översättningar och i en ny svensk av trosbekännelsen? 2) Varför använder ni de instuckna orden "på Honom" i formuleringen "som utgår av Fadern, på Honom som tillika med Fadern..." i er bönbok? Läs svar

 

Ett dop
 • Jag har hört talas om att Ni döper om personer som vill konvertera till den Ortodoxa kyrkan från ett annat kristet samfund. Detta är för mig obegripligt. Både den Heliga Skrift och vår trosbekännelse talar ju om att det finns ETT dop.  Läs svar

 

Theotokos
 • Jag har märkt att när prästen (diakonen) utropar: "Ihågkommande vår allraheligaste…" i böneföljderna sjunger kören "Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss". Detta tycker jag låter konstigt, borde det inte vara: "Allraheligaste Gudaföderska, bed för oss". Inte tror vi väl att Gudaföderskan är en Frälsare? Det finns ju bara en Frälsare och det är Guds son, Jesus Kristus. Läs svar

Ikoner
Liturgiskt språk

4. Liturgiskt språk

 • Jag har märkt att Ni ändrat den invanda formuleringen i den Gudomliga liturgins begynnelse "Välsignad vare Faderns och Sonens och den Helige Andes rike, nu och alltid och i evigheternas evighet" till "Välsignat är …". Vad beror det på? Läs svar

 

 • Ganska ofta i era översättningar så förekommer beteckningen LXX respektive hebr, vad betyder det? Läs svar

 

 • Ibland har jag sett att ni använder namnet ”Gudaföderskans avsomnande” på kapellet i Uppsala. Jag har sett en artikel av Gunnel Vallqvist där hon kallar termen ”Gudaföderska” för oskön. Kan ni kommentera detta? Läs svar

5. Ikoner

 • Jag undrar om man kan använda sig av modern teknik när man målar en traditionell ikon. Jag har sett ikoner målade av gammalkalendariker som är målade med akrylfärg och inte traditionell äggtempera. Om man i andra sammanhang hävdar att det yttre, som t.ex. den gamla kalendern eller vår klädsel, är så viktig, hur kommer det sig då att man tillåter innovationer inom ikonmåleriet? Läs svar

 

 • Jag har sett att en återförsäljare av ikoner här i Sverige brukar referera till att ikoner "skrivs" och inte målas. Kan Ni förklara detta? Skall jag säga att en ikon är "skriven" av den eller den ikonmålaren istället för "målad"? Läs svar

Diverse

6. Diverse

 • Många i Sverige har under hösten upprörts av Ecce homo utställning i Uppsala domkyrka (tillhörande den Svenska kyrkan) och kommenterat den. I debatten har de flesta samfund i Sverige svarat officiellt eller inofficiellt, t.o.m. islams företrädare har gett sig in i debatten. Det som förvånar mig är att Ni ortodoxa har stått utanför allt detta. Den enda Österländska kyrka som sagt något är den Syrianska kyrkan. Så nu undrar jag, varför har Ni varit så tysta och vad tycker Ni egentligen? Läs svar

 

bottom of page