top of page
Ortodoxa Kyrkan | Helgonens liv

”Helgonen är de som uppvisar i sig själva en sådan höjd av rättfärdighet och är så till den grad fyllda utav Guds Nåd att den flödar över från dem och bevattnar alla dem runt omkring dem.”

-Den helige Johannes Maximovitch

Det finns människor som offrat hela sitt liv åt att följa Kristus. En del av dem har utvalts av Gud till Kyrkans Heliga eller helgon. Främst av dem är naturligtvis Jesu mor, vår allraheligaste Theotokos (Gudaföderska) och Jungfru Maria. Till de heliga hör också profeterna, apostlarna, kyrkofäderna, martyrerna, bekännarna, helbrägdagörarna och många eremiter och munkar, som har dragit sig bort till kloster och ökentrakter för att helt få ägna sig åt bön och kamp mot det onda. De heligas förböner är starka redan medan de lever på jorden, men då de efter döden överflyttas till himmelen, blir de ännu starkare. Därför ärar och hyllar vi dem och ber om förböner och hjälp i våra egna böner.

 

Den nåd, som Gud låtit dem få del av, berör hela människan, både själen och kroppen. Därför är även deras jordiska rester eller reliker heliga.

 

Vidare vördar vi bilder av Kristus, Theotokos, änglar och heliga människor. De kallas ikoner och vi håller dem i våra hem som ett tecken på att vi alltid tar emot de heliga sändebud som Gud har sänt oss. Framför dem ber vi. De är synliga bilder av Guds osynliga nåd och ständiga, osynliga närvaro. Därför är ikonerna heliga.

Läs vidare om olika helgon nedan.

Synaxis av Nordens Helgon.jpg
bottom of page