top of page

Här publicerar vi liturgiska texter som vi använder i vårt stift. Vi har i många fall inte gjort nya översättningar utan endast bearbetat, sammanställt, korrigerat, utökat och anpassat redan existerande översättningar. Stor tacksamhet riktas därvid till pionjärer som Fader Kristoffer Klasson och den Heliga Annas Ortodoxa församling, Eskilstuna.

 

Alla våra översättningar använder medvetet en äldre svensk stilistik med en arkaiserande prägel. Att översätta till en modern talad nutidssvenska anser vi vara att göra våld på de stilistiska ideal som författarna av den Ortodoxa kyrkans liturgiska texter på sin tid använde sig av och Kyrkan genom tiden brukat. Tanken är att språkets avskildhet skall vara såsom ett tecken på att man genom den vill skildra en annan, högre verklighet. Språket fungerar därvid som en slags sakral dialekt.

 

Vi gör inte anspråk på att göra akademiskt korrekta översättningar, utan vår avsikt är ett liturgiskt bruk av texterna för att kunna hålla gudstjänsterna på svenska eller läsa dem privat för en djupare förståelse av gudstjänsternas innebörd. Vi ber om ursäkt för alla våra fel och misstag och hoppas att fler än vi själva skall få utbyte och uppbyggelse av dessa texter, som är så centrala för vårt kristna liv.

 

Översättningarna från Triodion och Festmenaion är gjorda från de engelska översättningarna av Mother Mary och dåvarande Archimandrite Kallistos Ware.

Triodion - Stora fastan

Stora_Kanon_-_Helige_Andreas_av_Kreta_(F

 

       (utvalda hymner från Stora fastans första vecka )

       (som den läses i Stora fastans första vecka)

        (som den läses på de första fyra fredagarna i Stora fastan)

        (som den läses på den femte fredagen i Stora fastan)

bottom of page