top of page

Information om kommande gudstjänster utifrån nya restriktioner

Bästa församlingsbor och vänner till Heliga Konstantin och Helena ortodoxa kyrka!


Måndagen den 16 november meddelade vår Regering att taket för s.k. allmänna sammankomster sänks från 50 personer till max 8 personer i ett försök att minska smittspridningen i Sverige som enligt officiella siffror hittills skördat mer än 6 300 dödsoffer i vårt land, vilket är mer än 12 gånger mer än den vanliga säsongsinfluensan som drabbar oss varje år.


”Allmänna sammankomster” definieras av Ordningslagen i Sverige och innefattar alla möten ”som hålls för religionsutövning”. Brott mot Ordningslagen innebär att polis kan ställa in eller upplösa en samling som strider mot dessa regler och arrangörer kan ges böter eller fängelse i upp till 6 månader. De nya reglerna planeras gälla till och med den 24 dec.

På torsdagen den 19 november införs dessutom särskilda restriktioner för alla landets regioner, vilket bland annat innebär att vi ska begränsa sociala kontakter till närmaste familj och undvika resor, samt att nya restriktioner införs på äldreboenden.


Vi har rådfrågat vår Metropolit, som är ansvarig för Stockholms Ortodoxa Stift, och han understryker vikten av att vi ska följa myndigheternas beslut. Vi har därför beslutat att den Gudomliga Liturgin som firas söndagligen från och med den 22 november inte längre är offentlig, då vi inte kan garantera att endast åtta kommer. Vi kommer självklart fortsätta att fira Liturgi, men endast med prästerskap, altartjänare och körledare och vi kommer att åminna alla våra församlingsbor. Möjligheten finns också att meddela någon av dem som kommer att närvara i kyrkan före gudstjänsten att tända ljus för vissa namn och man kan swisha betalning.


Vi vädjar nu till alla våra troende att inte slösa bort den möjlighet vi nu ges, trots vi inte kan komma till kyrkan, att ändå förstärka vårt andliga liv med bön och andlig läsning hemma. På söndagar rekommenderar vi därför våra troende att åtminstone bedja den 3:e och 6:e timmen samt Typika med söndagens epistel- och evangelietexter. Gudstjänsterna finns på vår hemsida här. Epistel- och evangelietexterna återfinns i vår kalender som finns här.


Fader Anders finns tillgänglig för bikt och andligt samtal över telefon. De troende som önskar delta i kommunion meddelar tjänstgörande präst i Stockholm, Fader Anders eller Fader Stefan, om sitt önskemål och vi arrangerar att ni släpps in en och en i dopkapellet för mottagandet av de Heliga Mysterierna. Efter att fått nattvard och antidoron så får man gå hem och prästerskapet avslutar Liturgin. En förutsättning för deltagande i Mysterierna är att man läst ovan nämnda böner själv hemma på morgonen innan, förutom förberedelsebönerna inför kommunion och bikt som vanligt förstås.


Paraklesis och Aftongudstjänst med det lilla Completoriet, som vi firar på onsdagar och lördagar kommer att genomföras som vanligt, då vi sällan är fler än åtta i kyrkan.


I övrigt angående Coronaviruset, rykten och påståenden som spridits, oftast via Internet sedan i mars månad, så hänvisar vi till den encyklika vår synod av biskopar skrev i september eller den text Fader Anders översatt och modifierat för Sverige skrivet av munkarna vid St. Edward Brotherhood, England.

Låt oss ta emot denna prövningens tid med självkritik och fråga oss själva om vi tidigare tagit väl vara på tillfällena vi haft att komma till kyrkan. Har vi sett till att komma till gudstjänsten i tid? Har vi förberett oss väl för att ta emot de Heliga Mysterierna? Har vi varit koncentrerade i bön under gudstjänsten? Låt oss tillbringa denna tid i ånger över våra synder, bön för hela världen och göra våra hem till en kyrka tills vi åter kan samlas tillsammans för gudstjänst i vår kyrka igen. Låt oss också alltid minnas att banden till vår andliga familj alltid finns kvar och vi förenas i bönen oavsett om vi inte möts personligen för en tid.


Avslutningsvis så får vi aldrig glömma bort att vad som än händer i våra liv så måste vi stå fasta i tron, orädda i anden och orubbade i själen, "glada i hoppet, tåliga i bedrövelsen, uthålliga i bönen" (Rom. 12:12)!


6/19 november 2020

Heliga Hieromartyr Paulos Bekännaren, Patriark av Konstantinopel

Fader Anders Åkerström

Comments


bottom of page