top of page

Sök Guds frid hellre än oro, vånda och hysteri

Texten är en fri översättning modifierad för Sverige efter en text skriven av munkarna vid St. Edward Brotherhood, England, för deras blogg ”A Young Adult's Guide to the Orthodox Church” samt från deras tidskrift ”The Shepherd” (maj 2020). Den svenska versionen publiceras nu med välsignelse av vår Metropolit Kyprianos av Oropos och Fili, som är locum tenens (ställföreträdande biskop) för Stockholms Ortodoxa stift. Alla länder i världen har drabbats av Coronaviruset (COVID-19). Vissa länder har drabbats hårdare än andra av skäl som forskare inte tillfullo förstår. De flesta länder i världen har infört någon form av ”lockdown” eller social distansering, vilket innebär att ortodoxt kristna inte kan delta i sin församlingskyrkas gudstjänstliv på samma sätt som före pandemin.

Dessa extrema åtgärder från regeringar i vissa länder har genererat massor av konspirationsteorier på Internet, främst i sociala medier. Till exempel säger vissa människor att viruset inte existerar – att pandemin är en komplott eller konspiration, påhittad av media eller regeringar i syfte att få kontroll över människor. Vi vet objektivt att detta inte är sant, eftersom medlemmar av vår kyrka arbetar för att rädda liv på sjukhus eller är mikrobiologer och jobbar på internationella läkemedelsföretag. Vi vet från de som har förstahands information att COVID-19 är verklig och kan döda människor. Vi har t.o.m. personer som blivit sjuka och dött inom vår kyrka i Sverige!

Andra påstår att Coronaviruset är en förföljelse av Ortodoxt kristna iscensatt av den gudlösa överheten. Denna konspirationsteori skulle vara lättare att förstå om kyrkor stängdes och krogar, diskotek, klubbar och gym etc. var öppna. I många länder i Europa har alla platser där människor samlats varit stängda. Situationen skiljer sig signifikant från förföljelsen av kristna under t.ex. kommunismen där kyrkor stängdes och förvandlades till underhållningsplatser för att håna den kristna tron. Kristus Frälsarens katedral i Moskva, för att ta ett exempel, sprängdes av bolsjevikerna 1931 för uppförandet av Sovjeternas palats. Monumentet skulle resas i modernistisk stil, med nivåer av strävpelare för att hålla upp en enorm staty av Lenin på toppen av en kupol. Lenins arm skulle visa ”vägen till kommunism”, allt för att håna den ortodoxa tron. Något Sovjeternas palats blev det dock aldrig, men istället byggdes världens största offentliga simbassäng. En siminrättning skulle ersätta kyrkan för att så kraftfullt som möjligt håna den Ortodoxt kristna tron.

De flesta konspirationsteorier om Coronaviruset sprids av människor vars övertygelse är helt oortodox. En del blandar detta med tro på utomjordingar och tron på att det finns en ”global elit” som styr världen vars syfte är att genom ett kommande vaccin mot COVID-19 kontrollera hela mänskligheten med ett mikrochip. Vi ska inte läsa eller sprida dessa bisarra teorier. Vi får inte heller låta oss smittas av den falska trons virus. Många vanliga människor som saknar akademisk utbildning har plötsligt blivit "experter" på virus och pandemier. De flesta av dessa människor har säkert goda intentioner, men det är slöseri med tid att lyssna på dem eftersom de bara uttrycker åsikter–de kan inte tolka den vetenskapliga eller medicinska informationen på ett korrekt sätt då de saknar grundkunskaper i biologi och medicin. När vi hör någon uttala sig eller om vi läser en text bör vi förhålla oss till det med en sund kritik och kontrollera källan till uttalandena och om det kommer från en trovärdig person.

Det är också viktigt att inse att den Ortodoxa kyrkans gudstjänstliv fortsätter över hela världen i kyrkor och kloster, även om församlingsbor inte får eller kan närvara. Det finns ju så klart inget som hindrar oss att be tillsammans i våra hem! Den Ortodoxa kyrkan är fortfarande En, även om vi tillfälligt är separerade geografiskt, så är vi En i tron och i vår gemensamma bön.

Vad vi borde göra under denna tid av social distansering är att be oftare, följa med i kyrkans textläsningar och läsa uppbyggliga böcker om vår Ortodoxa tro. Vi kan förvandla denna ”lock down” av våra samhällen till något positivt och uppbyggligt för vår tro och vår andlighet. Denna pandemi har dessutom lockat fram det bästa hos många människor. De som vare sig är religiöst intresserade eller kristna tar hand om sin nästa precis som Kristus kallar oss att göra när han säger: Älska din nästa såsom dig själv (Mark 12:31). Dessa goda och positiva exempel i samhället är något vi som Ortodoxt kristna kan lära oss av!

Även om vi avvisar konspirationsteorier, måste vi känna igen tidens tecken. Det finns många problematiska idéer i de politiska strömningar som finns idag för en Ortodoxt kristen med vår människosyn. Våra biskopar i vår Heliga Synod i Grekland har varnat för att större prövningar väntar oss framöver. Men de har också lugnat oss när de säger: Ingenting borde beröva oss den oövervinnliga glädjen från Uppståndelsen och det säkra hoppet på seger. Låt ingenting skada vår tro och vårt tålamod, låt ingenting orsaka att vi blir mer förtvivlade eller låter oss luras. Om vi ​​gläder oss över hoppet om gudomlig hjälp och tröst, kommer vi att bli som våra heroiska förfäder och de heliga i vår tro. Men om vi förlorar vårt mod och tålamod måste vi snabbt stärka vår tro och vår andliga kamp för omvändelse och för att hela våra själar (från synodens Påskhomilia 2020).

Vi måste alltså kraftfullt avvisa konspirationsteorier, men vi måste samtidigt vara andligt vaksamma. Vi måste lyssna på vad våra biskopar säger och följa deras instruktioner. Om vi ​​gör detta troget, kommer vi att skyddas andligt av den Helige Andes nåd.

Följ den Helige Aposteln Paulus vackra maning: För övrigt, mina bröder, vad sant är, vad värdigt, vad rätt, vad rent är, vad som är älskligt och värt att akta, ja, allt vad dygd heter, och allt som förtjänar att prisas — tänken på allt sådant. Detta, som I haven lärt och inhämtat och haven hört av mig och sett hos mig, det skolen I göra; och så skall fridens Gud vara med eder (Fil. 4:8-9). Så var då visa och sök Guds frid hellre än oro, vånda och hysteri. Se till Livets Källa och Hans under hellre än att fruktlöst slösa bort tiden och blicka ner i mörka vatten. Må Kristus öppna våra andliga ögon och hela våra sjuka själar för att se och följa Hans vilja i sanning, såsom Han helade den blinde mannen, vars söndag vi firar i morgon.

Uppsala, Den blinde mannens söndag 2020

Fader Anders, syndfull präst


Comments


bottom of page