top of page

Meddelande från vår synod om Corona- situationen

Våra biskopar uppmanar de troende till andlig vaksamhet och att inte ta extrema ståndpunkter. Å ena sidan är det inte rätt att hävda att coronaviruset inte existerar och därför inga säkerhetsåtgärder är nödvändiga men å andra sidan inte heller få panik. Paniken tar två motsatta former: en panik av rädsla för sjukdomen och en annan som kommer av misstankar mot dolda avsikter bakom säkerhetsåtgärder.


Vad som än händer måste vi stå fasta i tron, orädda i anden och orubbade i själen, "glada i hoppet, tåliga i bedrövelsen, uthålliga i bönen" (Rom. 12:12). Därför, vare sig vi hör till prästerskapet eller är lekmän, bör våra ståndpunkter i varje odogmatisk fråga (som i den nuvarande situationen) inte bara vara sansade utan också försiktiga. Naturligtvis, när än de lokala sekulära myndigheterna har försökt att ingripa i Kyrkans interna angelägenheter genom införande av deras beslut i rent dogmatiska frågor (som tex att undvika att venerera ikoner eller tvisten om den Heliga Nattvardens mysterium), då gäller förstås det apostoliska uttalandet: "Man måste lyda Gud mer än människor" (Apg. 5:29).


Varken likgiltighet eller att följa idéer som är motsatta den Ortodoxa tron och traditionen är tillåtna. Vår synod påminner sina andliga barn om att alla prövningar som Guds försyn tillåter är på grund av våra synder och att vi följaktligen bör bemöta dem med välsignad botfärdighet.

Läs hela texten nedan.
Komentarze


bottom of page