top of page

Bli fri på riktigt under julfastan!


Den finske ortodoxe författaren Tito Colliander skriver i sin bok”Asketernas väg” följande:

”Betrakta därför noggrant dig själv, och lägg märke till, hur bunden du är av ditt begär att göra dig själv, och endast dig själv, till viljes. Din frihet omgärdas av egenkärlekens hämmande bojor, och så vandrar du, en fånge lik, från morgonen ända till kvällen. [...] ’Men där Herrens Ande är, där är frihet’ (2 Kor 3:17).”


Julfastan inför Kristi födelse börjar nu på lördag den 15 november enligt kyrklig kalender (28:e nya stilen) och pågår i 40 dagar. Vill du bli fri på riktigt? I så fall är den rätta tiden nu! Bered plats för Gud inombords genom fasta, bön och barmhärtighet till dina medmänniskor. För att förbereda Dig för det stora mysteriet att Gud själv blev människa, för att vi skulle kunna bli Honom lika!


I år är det en alldeles särskild svår tid för oss då vi inte kan samlas som vanligt i våra kyrkor, och därför är det kanske av extra stor vikt i år att vi fokuserar på vårt eget andliga liv. För den som är ortodox är tiden före jul och själva högtiden inte förknippad med presenter, glitter, girlanger och mängder av fet mat, utan tvärtom: fyrtio dagar före Kristi födelses dag fastar vi för att förbereder oss andligt för att möta Frälsaren som ett nyfött barn.


Under denna fasta avhåller vi oss som vanligt från alla animaliska produkter och vin och olja är tillåtet varje dag förutom onsdagar och fredagar. På lördagar och söndagar från Guds Moders intåg i Templet, den 21 november (4 december nya stilen) till Helige Spyridons dag den 12 december (25 december nya stilen), kan vi också äta fisk.


I år sammanfaller också vår julfasta med den sociala distansering som föreskrivs av våra Myndigheter, vilket faktiskt också kan hjälpa oss i att förstå fastans sanna innebörd och se glädjen av att åter kunna samlas i kyrkan när restriktionerna är över.


Våra heliga Fäder betonar särskilt vikten av allmosegivande i fastetider och att visa kärlek till vår nästa som en betydelsefull del av fastan. Givmildheten begränsar sig inte bara till ekonomiska bidrag till behövande, utan kan även innebära att hjälpa andra praktiskt och be för dem. Om vi tror att vi älskar Gud och tjänar Honom, utan att älska vår nästa, bedrar vi oss själva (se 1 Joh. 4:21).


Låt oss ta vara på fastetiden och bli fria på riktigt på det sätt Tito Colliander talar om i texten ovan och se denna tid som ett gott tillfälle att fördjupa vårt andliga liv där vi tar ett eget ansvar för att bygga en ”kyrka” i vårt hem, där vi firar daglig gudtjänst och med störst kraft på söndagar, när vi nu inte får och kan samlas tillsammans. På så sätt bereder vi våra hjärtan så att vi kan ta emot vår människoblivne Frälsare i vårt hjärtas krubba på Hans födelses dag, julen!


13/26 november Helige Johannes Chrysostomos, Ärkebiskop av Konstantinopel

Fader Anders Åkerström
Comments


bottom of page