top of page

Utländska gäster på besök till firandet av Theotokos avsomnande

Till Theotokos avsomnandes festdag fick vi i år till vår stora glädje, med vår Metropolit Kyprianos välsignelse, besök av vår systerkyrka, den Ryska utlandskyrkan under Metropolit Agathangel. Biskop John av Melbourne och Moder Evgenia från Jungfru Marie Bebådelses Ortodoxa kloster i Norge kom och firade först Vesper till Guds Moders avsomnande i Heliga Philotheis kloster, där de också blev bjudna på lunch.

På söndagen 15/28 augusti celebrerade Biskop John tillsammans med Fader Anders Orthros och hierarkisk Gudomlig Liturgi på svenska, engelska, grekiska och kyrkoslaviska i kapellet på Uppsala gamla kyrkogård som är tillägnat Theotokos avsomnande. Moder Evgenia sjöng Orthros tillsammans med nunnorna från Heliga Philothei Ortodoxa kloster och Heliga Konstantin och Helenas församlings körmedlemmar Peter och Margarita Magneli.

Förutom medlemmar från våra församlingar i Uppsala och Stockholm deltog också sju medlemmar från församlingen tillhörande Saint Edward Brotherhood i England i gudstjänsten, vilka även hjälpte till med läsningar. Gudstjänsten präglades av en mycket festlig stämning, full av innerlig och tacksam bön från alla närvarande och känsla av enhet, vilket vi mer än någonsin behöver uppleva i våra dagar. Biskop John höll en predikan om Theotokos liv och avsomnande och talade om hennes betydelse och exempel för oss i vårt andliga liv. Artoklasia firades i slutet av Liturgin men vi fick tyvärr avstå från procession runt kapellet med ikonen på grund av ihållande regn.

I slutet av Liturgin tackade Fader Anders Biskop John det allra varmaste för att de kommit och sade att det var en stor ära att få fira hierarkisk liturgi på festdagen till Guds moders ära, vilket inte skett sedan kanske 2009 då Biskop Johannes hälsa fortfarande var tillräckligt god för att kunna fira liturgi. Vi fick alla tillfälle att venerera en bit av kistan som Heliga Elizabeth den nya martyren och Storfurstinnan av Rysslands reliker legat i. Moder Evgenia skänkte den till kapellet i Uppsala för flera år sedan med välsignelse från abbedissan i Heliga Maria Magdalenas kloster i Getsemane, Jerusalem, där relikerna finns. Fader Anders tog tillfället i akt och tackade Moder Evgenia för den värdefulla gåvan.

Alla bjöds sedan hem till Fader Anders på en festlig Agape måltid då vi bröt fastan med en fantastisk smörgåstårta som Presbytera Britt hade gjort samt tårta och kaffe. Fader Anders berättade sedan om ikonen med Helige Theodosios av Tjernigov som finns i kapellet i Uppsala, hur ansiktet försvunnit på den och hur det sedan mirakulöst kom tillbaka. Den tidigare ägaren blev också botad från sin cancer genom ikonen. Vi talade sedan om de nordiska helgonen som vi gemensamt med gästerna från Norge har nära våra hjärtan.

Denna festdag till Guds moder blev för alla deltagare en extra festlig och oförglömlig upplevelse av enhet och andlig kärlek mellan Ortodoxa från olika länder och stärkte hoppet om framtida fördjupade relationer mellan våra kyrkor.

Comments


bottom of page