top of page

Fotorapport från Heliga Konstantin och Helenas festdag


Torsdagen den 21 maj (3 juni nya stilen) firades vår kyrkas skyddshelgon, Heliga Konstantin och Helenas festdag i kyrkan i Vårberg med Orthros (morgongudstjänsten) och Gudomlig liturgi i försommarens vackraste väder och blomsterprakt. Vår Metropolit Kyprianos frånvaro var påtaglig, då han vanligtvis gläder oss genom att besöka Sverige i samband med kyrkans helgons festdag, men liksom förra året förhindrats att resa på grund av den rådande pandemin. Han hade dock skrivit en hälsning till alla som kan läsas här.


Tjugo troende deltog i gudstjänsten (med hänsyn till de nya reglerna från 1 juni, nya stilen, för allmän sammankomst under rådande pandemi) och kunde beundra de senaste arbetena och städningen som utförts på kyrkans område av församlingens präster och frivilliga församlingsbor som förstått välsignelsen av att bidra till kyrkan genom sina arbetsinsatser. Även nya dekorationer av kyrkorummet hade tillverkats av en församlingsmedlem: nya rosetter för oljelamporna som invigdes denna dag. Vimplarna, specialtillverkade i Grekland för vår församling, vajade i sommarvinden och bidrog till en festlig stämning.


Gudstjänstens hymner sjöngs av församlingens kör och nunnorna från Heliga Philotheis kloster på svenska, grekiska, engelska och kyrkoslaviska och den avslutades med en procession runt kyrkan med helgonens ikon och standard. Uppehåll gjordes i processionen för välsignandet av de fem bröden, Artoklasia, utanför kyrkan och en Trisagion, (minnesgudstjänst) firades vid Biskop Johannes (+2020) grav, som nyligen stenlagts, då kollyva också välsignades.


Fader Anders berättade kort i slutet av Liturgin om Heliga Konstantin och Helenas liv och betydelse för kristendomen, hur den Helige Konstantin fått en syn av Korset på himlen och hört rösten: "Genom detta tecken ska du segra" och hur han sedan gjort ett standard med ett kors som bars främst i striden som ledde honom till seger.


Men om inte den Helige kejsar Konstantin haft sin fromma moder, den Heliga Helena, så hade han förmodligen inte blivit den han blev, sade Fader Anders. Så denna högtid är en påminnelse för alla föräldrar om deras ansvar att uppfostra sina barn i Kyrkans anda.


Efter gudstjänsten inbjöds alla närvarande till picknick vid Skärholmens gård invid Mälaren där medhavd mat och godsaker avnjöts i trevlig samvaro och underbart sommarväder.

Må Heliga Konstantin och Helenas förböner vara till allas vår hjälp!


Comments


bottom of page