top of page

Synoden uppmanar till bön på Guds Moders Bebådelse

Vår synod, den grekiskt-ortodoxa kyrkan under Ärkebiskop Kallinikos, uppmanar alla sina troende, präster såväl som lekmän, till gemensam bön på Guds Moders bebådelsedag, onsdag 25 mars/7 april kl. 18 svensk tid.


Vi ska be om Guds nåd för att undvika fortsatt lidande på grund av den pågående pandemin som plågar världen och alla uppmanas att falla på sina knän i ånger, förkrosselse och klagan och läsa Paraklesis (lilla åkallande gudstjänsten) till Guds Moder.


Enligt den Helige Johannes Chrysostomos är sann och innerlig bön samtal och gemenskap med Gud och ger själen läkedom och frid, skyddar från all sjukdom och öppnar portarna för dygderna.


Låt oss därför, låg och hög, ung och gammal, även oskyldiga barn, falla ner inför vår barmhärtige Herre och Gud så att Han må vara oss nådig och göra ett slut på den prövning som vi nu genomgår.


Må Kristus i Sin människokärlek, genom Hans allheliga moders förböner, höra Sina tjänares böner och sända över hela världen läkedom, välsignelse och vederkvickelse!Comments


bottom of page