top of page

Meddelande till vår fromma troende flock i Stockholms Ortodoxa stift

Läs ett viktigt meddelande från Metropolit Kyprianos, ställföreträdande biskop i vårt stift, genom att klicka på bilden nedan.

Commentaires


bottom of page