top of page

Rapport från Metropolit Kyprianos februari-besök i Sverige

Torsdagen den 16 februari 2023 anlände Metropolit Kyprianos till Arlanda i sällskap av subdiakon Christos Katsoudas och nunnorna Syster Serafima och Syster Parthenia. De mottogs av Fader Anders, Moder Magdaleni och några troende på flygplatsen. Den korta gudstjänsten för mottagande av biskop firades i Heliga Konstantin och Helenas kyrka i Vårberg, då Metropoliten förmedlade synodens biskopars välsignelser och uttryckte sin stora glädje att åter vara på besök i Sverige. För varje besök, sade han, blir hans iver att komma tillbaka till den lilla svenska flocken allt större, trots att hans åtaganden, plikter och ansvar blir allt större och fler i Grekland. Fader Anders tackade Metropoliten för att han tar sig tid och kommer och besöker oss och konstaterade hur mycket som hänt i vårt lilla stift under de 14 år som Metropoliten besökt oss flera gånger om året. Några troende som samlats för att möta Metropoliten fick ta emot hans välsignelse och sedan firade han en Trisagion vid Biskop Johannes grav innan det bjöds på mat.


Fredagen den 17 februari besökte Metropoliten Skogskyrkogården och firade Trisagia vid flera församlingsmedlemmars gravar. På eftermiddagen hade han ett möte med Fader Anders som på Metropolitens uppmaning presenterade en redogörelse för det som hänt i stiftet sedan Metropoliten blev ansvarig för Sverige 2009. De talade även om vilka utvecklingsområden som bör tas i tu med härnäst och Fader Anders visade en plan för framtida aktiviteter i församlingen.

Lördagen den 18 februari firade Metropoliten Heliga Philotheis klosters festdag hela två veckor i förväg på grund av att han inte skulle kunna resa den första veckan i Stora fastan när Heliga Philotheis minne inföll i år. Orthros, morgongudstjänsten, till helgonet sjöngs tillsammans av systrarna från Grekland och från Sverige på grekiska, engelska och svenska. Hierarkisk liturgi firades sedan i klostrets kapell tillägnat den Heliga Philothei med det svenska stiftets prästerskap. De cirka trettio personer som deltog i gudstjänsten fick tillfälle att vörda den lilla relik av helgonet som finns i klostret. Efter Liturgin firades en Triagion vid klostergrundaren Moder Philotheis grav och sedan bjöds alla närvarande på en måltid av systrarna.

Samma kväll firade Metropoliten Vesper, Lilla Completoriet med Akatistoshymnen till Guds moder och bönerna inför mottagandet av den heliga Nattvarden i Heliga Konstantin och Helenas kyrka i Vårberg tillsammans med det svenska prästerskapet.


Söndagen den 19 februari firades midnattsgudstjänsten, Orthros och Gudomlig hierarkisk liturgii Heliga Konstantin och Helenas kyrka i Vårberg. De grekiska nunnorna sjöng tillsammans med församlingens kör, varannan hymn på grekiska och på varannan på svenska.

Innan Nattvarden höll Metropoliten en predikan om dagens Evangelium som handlade om den yttersta domen när fåren ska skiljas från getterna. Det vill säga de som gjort Guds vilja (fåren) ska separeras från dem som inte följt Guds bud (getterna) och de första komma till Himmelriket och de andra till helvetet. I evangelietexten använder Kristus ett enda kriterium för hur vi ska dömas: kärleken vi visat för vår broder och syster. Det finns två sorters kärlek: egenkärleken och den osjälviska kärleken. Egenkärleken är en sjukdom och en sorts avgudadyrkan. Den osjälviska kärleken uppoffrar sig för andra och ser till andra bästa. Kristus säger att om vi gett någon hungrig mat eller hemlös tak över huvudet eller besökt någon som var sjuk eller i fängelse så har vi gjort det för Honom. Kärleksbudet är så viktigt att det omfattar alla andra bud Herren ger oss.


I samma kapitel talar Kristus med sina lärjungar om den yttersta tiden och dess tecken. Han varnar dem för att bli vilseledda. De frågar Honom när det ska ske men Han svarar dem inte när utan hur. Han säger att det viktiga är att de är förberedda som de förståndiga jungfrurna i den liknelsen när det sker. Det är det Han säger till oss också nu, att vi ska befinna oss i andlig vaksamhet och bön och att vi följer Herrens bud hur Han vill att vi ska leva. I dagens samhälle uppmuntras vi att odla lidelserna och begären som är en sorts avgudadyrkan av det egna jaget, egenkärleken. Vi vill visa upp en så fördelaktig bild av oss själva för andra och vill att andra ska ”dyrka” den bilden som vi själva gör. Vi måste försöka befria oss från vår egoism och bara så kan vi få välsignelse och frihet i Kristus redan i detta livet och sedan få stå på Herrens högra sida i den yttersta domen.

På söndagens kväll höll Metropoliten en s.k. Synaxis, en samling i församlingssalen i Heliga Konstantin och Helenas kyrka i Vårberg. Runt 35 personer hade samlats både från vår egen församling och från andra. I en familjär och andlig atmosfär talade Metropoliten om fastans verkliga innebörd och vad det betyder praktiskt att visa kristen kärlek till vår medmänniska. De närvarande fick möjlighet att ställa frågor och bidra med egna erfarenheter. Se separat text för mer detaljerat innehåll.


Måndagen den 20 februari hade Metropoliten olika individuella möten för bikt och personlig andlig vägledning. Tisdagen den 21 februari återvände Metropoliten och hans sällskap till Grekland efter några innehållsrika och uppbyggliga dagar.


Återigen kunde vi i vårt stift tacka Gud för att vi har en sådan biskop och herde som kommer till oss i Sverige så ofta för att stärka, vägleda och hjälpa oss i vår andliga kamp! Vi ser redan fram emot hans nästa besök som kommer att bli 7-14 juni 2023 för att fira Heliga Konstantin och Helenas festdag lite försenat p.g.a. att festdagen infaller dagen innan Pingst och Metropoliten kan inte komma just då. Söndagen den 11 juni kommer hierarkisk festdagsliturgi firas i kyrkan i Vårberg kl. 10 och samma kväll kommer Metropoliten genomföra en Synaxis igen.

Comments


bottom of page