top of page

Heliga Philothei Ortodoxa klosters festdag - en välbehövlig anhalt på den Stora fastans pilgrimsfärd


Den första lördagen i den Stora fastan, 19 februari 2017 (4 mars med nya kalendern) firade Heliga Philothei Ortodoxa kloster, utanför Enköping, sitt skyddshelgon och sin festdag för 28:e gången sedan klostret grundades. Innan den Gudomliga liturgin hölls Orthros (morgongudstjänsten) av klostrets ansvarige präst, Fader Anders Åkerström, och nunnorna, på svenska, grekiska och engelska. Liturgin koncelebrerades tillsammans med Fader Stefanos Jaerpenberg från Heliga Konstantin och Helenas församling i Stockholm och ett tjugotal troende från Enköping, Uppsala och Stockholm deltog.


Fader Anders nämnde i sin predikan vilket mirakel det är att det finns ett kloster i Sverige tillägnat Heliga Philothei. Han berättade även kort om helgonets stora välgärningar i Aten med omnejd på 1500-talet då Grekland befann sig i stor svårigheter eftersom det var ockuperat av turkarna. Heliga Philothei hjälpte folket att bevara sin kristna tro, gömde kvinnor som blev tvingade till att konvertera till Islam, grundade kloster, skolor, sjukhus och delade ut mat till fattiga och behövande. (Här kan man läsa mer om hennes liv.) Fader Anders uppmanade alla att be särskilt till Heliga Philothei om att hon ska hjälpa våra bröder och systrar i Grekland även idag eftersom, förutom att landet befinner sig i en svår ekonomisk kris, dessutom även har stora problem med de många flyktingar som kommer dit.


Fader Anders berättade även om Helige Theodoros Tyronos som firades samma dag och miraklet med kollyva. Kejsaren Julianos Avfällingen (regerade år 361-3) försökte förstöra de kristnas fasta de första dagarna i Stora fastan genom att beordra att all mat på marknaden i Konstantinopel bestänktes med blod från de hedniska offren i ett försök att tvinga på folket hedendomen. Den Helige Theodoros uppenbarade sig då i en dröm för Patriark Eudoxios, Ärkebiskop av Konstantinopel, och sade till honom att varna de troende för att köpa något på marknaden och att de istället skulle äta endast kokat vete, som vid den tiden kallades för kollyva. De kristna gjorde så och lyckades på det sättet att hålla fastan utan att besudlas av maten på marknaden.

Alla som närvarade på festdagen fick sedan möjlighet att venerera Heliga Philotheis relik som förvaras i klostret innan den traditionsenliga processionen runt klostret genomfördes med helgonet ikon och reliker under ett lätt snöfall. Processionen avslutades med en Trisagion vid klostrets grundare Moder Philotheis (+2012) grav, som smyckats vackert med blommor och ljus av hennes gamla vänner som deltog i firandet.


Efteråt bjöd klostrets nunnor alla närvarande på en enkel fastemåltid medan Moder Magdaleni läste högt ur Heliga Philotheis liv. Det är tradition i kloster att man läser ur helgonens liv medan man äter så att både kropp och själ får sin näring samtidigt.


Moder Magdaleni berättade sedan om att det finns många platser i Aten med anknytning till Heliga Philotheis liv som nunnorna besökt när de varit i Grekland. Hennes reliker finns oförstörda i Metropolis-katedralen i Aten och inte långt därifrån finns även hennes föräldrahem bevarat, vilket är ett av de äldsta husen i Plaka, Atens gamla del. Platsen där turkarna slog helgonet finns i Helige aposteln Andreas kyrka i Aten. I den kyrkan finns även vackra, traditionella, bysantinska ikoner målade av den kände ikonmålaren Photios Kontoglou. (Se bildspel nedan.)När Heliga Philothei skadats svårt efter att turkarna misshandlat henne förde nunnorna henne till ett kloster som då låg lite utanför Aten. Det finns ruiner kvar av det klostret idag och även ett kapell tillägnat Guds Moders intåg i templet från tiden då helgonet levde där. På den platsen insomnade hon i Herren 1589 och där hade hon sin grav. En underjordisk gång fanns från det klostret till en grotta där Heliga Philothei levde i bön och askes vissa perioder och där hon gömde sig för turkarna. Även den grottan kan man besöka och venerera idag. Just intill grottan finns en kyrka som är byggd i början av 1900-talet och är tillägnad Heliga Philothei. Där bevaras hennes högra hands relik samt en vacker ikon av henne målad av Photios Kontoglou. Hela området kallas Philothei efter helgonet som verkat där. Hon lät även borra en brunn i det området för att folket skulle få vatten när det var torka och stället där den funnit kan man fortfarande se.

Heliga Philotheis närvaro och välsignelser denna dag var mycket påtagliga för alla de troende som deltog i att hedra hennes minne och många uttryckte sin glädje och tacksamhet för att de fått fira denna festdag i en varm atmosfär tillsammans med den andliga familjen. Högtiden utgjorde en välbehövlig anhalt på den Stora fastans pilgrimsfärd efter dess första vecka och de närvarande blev stärkta i att fortsätta den andliga kampen på väg mot Uppståndelsen och Påsken.


Commentaires


bottom of page