top of page

En vårresa mot ljuset

I morgon börjar den Stora fastan i den Ortodoxa kyrkan, föreberedelsetiden inför Påsken och vår Herre Jesu Kristi Uppståndelse. Se vår Metropolit Kyprianos meddelande inför fastetiden nedan.


Den första veckan i fastan, måndag-torsdag läses Helige Andreas botkanon kl 18:00 i Heliga Konstantin och Helenas församling, Vårberg (Stockholm) och onsdag kl 18:00 i Uppsala. Har man inte möjlighet att delta så rekommenderas att man läser kanon i sitt hem. Texten återfinns här.

Liksom dagarna blir ljusare och varmare, ska vår själ tina upp, knoppas och slå i blom. Fastan är inte en börda eller ett straff från Gud utan en Guds gåva av nåd till vår frälsning. Detta tema finns på många ställen i den Stora fastans gudstjänstbok Triodion: ”Låtom oss med glädje gå in i Fastans begynnelse. Låtom oss icke hava sorgsna ansikten”. ”Fastans vår har grytt, ångerns blomma har börjat slå ut.”

Läs mer om hur vi bäst tar vara på de heliga dagarna i den Stora fastan här. Texten kan också beställas som häfte från hpkloster@ortodoxakyrkan.


Uttdrag av hymner ur Triodion från fastans första vecka kan läsas här.


Vi önskar alla en välsignad fastetid!


Comments


bottom of page