top of page
Stora_Kanon_-_Helige_Andreas_av_Kreta_(F
Stora kanon
av vår helige fader Andreas av Kreta,
såsom den läses under första veckan i Stora fastan, finns som pdf i vackert utförd design.
Märk väl att de innehåller hyperlinks och bokmärken för  läsarens underlättande.
bottom of page