Vi har här sammanställt några vanliga frågor:

Får vem som helst bevista en Ortodox gudstjänst?


Alla är givetvis välkomna!
Behöver jag tänka på något speciellt vid ett besök?


Vi blir alltid glada om besökare respekterar Ortodox tradition: Ortodoxa gudstjänster firas stående. De stolar som finns är till för barn, gamla och sjuka. Män står till höger i kyrkan. Kvinnor står till vänster i kyrkan. Nattvard är endast till för de Ortodoxt troende som fastat, biktat sig för en präst och läst speciella böner för mottagandet. Vi ser gärna att man är klädd för att möta himmelens Konung (vilket vi tror att man gör under en Liturgi). Detta innebär att vi gärna ser att man är "uppklädd" och kvinnor uppmanas t.ex. att bära kjol eller klänning samt att man täcker sitt huvud med en vit sjal. Vi ger endast antidoron (välsignat bröd som utdelas vid slutet av den Gudomliga liturgin) till Ortodoxt kristna.
Vilken Ortodox kyrka tillhör ni och vilken patriark lyder ni under?


Den Ortodoxa kyrkan är en federation av självstyrande kyrkor som delar samma tro, gudstjänst och kyrkliga rätt. Den Ortodoxa kyrkan är inte som den Romersk-katolska kyrkan som har en påve som håller kyrkan samman. Den Ortodoxa kyrkans Herre är Jesus Kristus och det vi har gemensamt är tron. Vi tillhör Den Sanna (gammalkalendariska) Grekisk-ortodoxa kyrkan under Ärkebiskop Kallinikos och vi följer Fädernas kalender (den s.k. "gamla stilens" kalender), vilket innebär att vi firar många högtider 13 dagar senare.
Hur är er relation till andra Ortodoxa kyrkor?


Vår synod av biskopar har för närvarande dragit tillbaka kommunion (nattvardsgemenskap) med många andra Ortodoxa kyrkor därför att vi menar att dessa kyrkors deltagande i den ekumeniska rörelsen komprometterar den Ortodoxa tron. Vi är bekymrade över deras ställningstaganden och kallar därför på en pan-ortodox synod som ska återställa den oordning inom den Ortodoxa kyrkan som den ekumeniska rörelsen skapat. Vi har dock kommunion med de kyrkor som är av samma åsikt som vi, dvs. de som följer fädernas kalender i Rumänien och Bulgarien samt den Ryska utlandskyrkan.
Ger ni nattvard till andra Ortodoxt kristna utanför er jurisdiktion?


Går man regelbundet till bikt och nattvard i en annan kyrka bör man fråga om välsignelse från sin präst för att motta nattvard någon annanstans. Vi tror inte det är bra för det andliga livet att "gå runt" och bikta sig för olika präster för att se var man får det "bästa rådet". Det är bättre att välja en kyrka och vara den trogen. Är man långt från sin "vanliga" kyrka så tala med vårt prästerskap vi får vi resonera om vad som är bäst i Ditt fall.