top of page

Vår synods beslut angående vaccin mot covid-19

På den heliga synodens möte den 5/18 februari 2021 diskuterades situationen som uppstått av coronaviruset och särskilt de nya vaccinen. Efter att ha studerat fakta, kom biskoparna fram till följande slutsatser:


1. Den onormala situationen som orsakas av denna farsot bör inte bli ett tillfälle för en permanent eller långvarig inskränkning av medborgarnas grundläggande friheter. Det bör inte heller införas obligatoriska medicinska förfaranden för medborgarna utan deras frivilliga samtycke. Nyligen beslutade Europarådet (2361/2021) att vaccination inte är obligatorisk och att det inte bör ske någon diskriminering av någon som inte vill vaccineras.


2. En uppsjö av motstridig information om vacciner mot coronaviruset cirkulerar på Internet, och även bland experter inom vetenskapens område. Mycket av denna information har avfärdats som falsk eller tvivelaktig (åtminstone med avseende till de två huvudsakliga vaccinerna som används i Grekland). Frågan verkar inte ha några omedelbara andliga eller kyrkliga dimensioner, även om det finns invändningar som också utgör bioetiska problem i en tidig eller experimentell fas i beredningen av vaccinerna. De allvarligaste invändningarna gäller vaccinernas säkerhet, det vill säga om deras testperioder har varit tillräckliga och om mRNA-teknik är säker i alla avseenden. Experter i dessa frågor uttrycker olika åsikter, men många av dem betygar för vaccinens säkerhet, även om ingen kan ge absolut säkerhet om deras långsiktiga konsekvenser. Den heliga synoden anser sig inte vara kompetent att uttala sig om säkerheten för nya medicinska preparat eller experimentella vacciner. Varje medborgare uppmanas att fatta sitt eget beslut efter samråd med läkare som man litar på och som känner till ens hälsotillstånd. Andliga fäder får inte ge konkreta uppmuntranden eller avrådan angående vaccination till de troende som frågar dem om det, utöver allmän information, eftersom de sedan bär ansvaret om de troende förlorar sina liv eller riskerar dem; antingen till följd av vaccination (på grund av allvarliga biverkningar) eller av att inte vaccinera sig (på grund av sjukdom med allvarliga konsekvenser till följd av viruset). Denna fråga förblir huvudsakligen och i grunden en medicinsk sådan.


3. Biskoparna uppmanar de troende att fortsätta sina innerliga böner för upphörandet av denna farsot, för läkandet av sjuka och för att stärka läkare och sjuksköterskor i deras svåra arbete. Det är av största vikt att vi förblir i fred och kärlek till varandra, att vi inte dömer varandra för olika attityder i medicinska frågor och inte faller i fällan för nya splittringar och meningsskiljaktigheter i dessa frågor, utan att först och främst ägnar oss åt våra själars frälsning.


Från synodkansliet

Comments


bottom of page