top of page

Synaxis av Nordens helgon

Vi har glädjen att presentera den första samlingsikonen med Nordens helgon!

Originalet är beställt av och finns att se i Heliga Konstantin och Helenas Ortodoxa kyrka i Vårberg, Stockholm. Ikonen är målad i Heliga Änglarnas kloster, Grekland (moderklostret till Heliga Philothei Ortodoxa kloster) och vi har medverkat till förstudien av ikonen som bygger på en lång studie av Fader Anders Åkerström.Tryckta kopior av ikonen kan beställas via hemsida Klosterikoner.


Troparion till de Nordiska helgonen

Hedendomens mörker har skingrats

och Nordens land helgats

genom eder starka tro och vittne för Guds Ord.

Trots avgudadyrkarnas motstånd,

laden I grunden till Kristi Kyrka,

I vågade edra liv för att tala omvändelse och döpa.

Upphören icke att bedja till Herren, o I alla Nordens helgon,

att Han må upplysa våra hjärtan och göra oss starka i den Sanna kristna tron.


Kommentarer


bottom of page