top of page

Rapport från Metropolit Kyprianos besök i Sverige i februari

Torsdagen den 29 februari hade vi åter glädjen att få besök av Metropolit Kyprianos med sällskap och de möttes på Arlanda av biskopsrepresentant Fader Anders Åkerström med flera. Gudstjänsten för mottagandet av biskop firades som vanligt i Heliga Konstantin och Helenas kyrka i Vårberg då även Fader Stefanos och några troende deltog.


Metropoliten framförde välsignelser från Ärkebiskop Kallinikos och övriga biskopar från synoden i Grekland samt hälsningar från bröder och systrar i Grekland som känner till vår flock i Sverige. Metropoliten uttryckte sina förhoppningar om ömsesidig uppbyggelse för de kommande dagarnas pastorala aktiviteter och gudstjänster. Fader Anders tackade honom för att han gör ansträngningen och besöker oss tre gånger om året och berättade vad som hänt sedan hans senaste besök gällande renoveringen av kyrkan och insättning av nya säkerhetsdörrar. Sedan firades en Trisagion vid Biskop Johannes grav bakom kyrkan och en gemensam måltid serverades. Fredagen den 1 mars besökte Metropoliten med sällskap, Fader Anders, Fader Stefanos och Fader Theocharis samt några troende Skogskyrkogården där Trisagia firades vid gravarna till Moder Parthenia och andra församlingsmedlemmar som lämnat jordelivet.

 


Lördagen den 2 mars (18 februari gamla kalendern) firades Orthros och Gudomlig hierarkisk liturgi i Heliga Philotheis kloster på klostrets festdag, en dag innan Heliga Philotheis verkliga minnesdag, av Metropoliten och det svenska prästerskapet och nunnorna som kör. 35 personer från församlingen i Stockholm deltog och fick vörda ett fragment av Heliga Philotheis reliker som finns i klostret. Metropoliten uppmanade alla närvarande i en kort predikan att vara vaksamma och bedja för att svåra tider väntar oss. Alla bjöds sedan av nunnorna på en festmåltid efter vilken Metropoliten och Fader Anders talade om betydelsen av att helga vår tid. Förr i världen kretsade livet för det enkla bondefolket kring kyrkans högtider, man visste när högtiderna inföll genom att avläsa en sk runstav och man var noga med att inte arbeta på söndagar och högtider. Det är något vi måste komma ihåg även idag att söndagar och helgdagar är helgade åt Herren och då ska vi inte arbeta, utan ägna vår tid att gå till kyrkan, be, läsa andliga böcker, umgås med familjen och besöka sjuka och ensamma. Att handla mat eller gå på restaurang på sådanan dagar bör undvikas för det innebär att man uppmuntrar dem som har öppet för att tjäna pengar på sådana dagar, vilket är en synd. Metropoliten gav flera nutida exempel på människor som fått uppleva att vinsten för dem blev större när de inte arbetade på söndagar och helgdagar för Gud välsignar den som inte arbetar utan i stället helgar Herrens dag.

 

Samma kväll firades Vesper i Heliga Konstantin och Helenas kyrka till uppståndelsen, den förlorade sonen och Heliga Philothei samt det lilla Kompletoriet.

 

Söndagen den 3 mars firades midnattsgudstjänsten, Orthros och Gudomlig hierarkisk liturgi i Heliga Konstantin och Helenas kyrka av Metropoliten och det svenska prästerskapet då församlingens kör sjöng tillsammans med nunnorna varvat på svenska och grekiska.


Innan Nattvarden talade Metropolit Kyprianos om dagens Evangelietext om som handlade om liknelsen om den förlorade sonen. Han sade att den skulle egentligen kallas liknelsen om den barmhärtige Guden för den är snarare en beskrivning om hur Gud Fadern är än en beskrivning av den förlorade sonen.

 

Den första betydelsen av liknelsen är att hur långt bort från Gud vi än kommit i vårt liv, hur syndfulla vi än är så ska vi aldrig tappa modet utan alltid lita på Guds stora barmärtighet att Han tar emot oss i Sin stora famn så snart vi ångrar oss och söker oss tillbaka till Honom.

 

Många av oss har en felaktig bild av Gud, att Han är någon väktare eller polis som är beredd att bestraffa oss  när vi överträder någon av Hans lagar. Gud straffar inte. Det finns föräldrar som hotar sina barn med att Gud ska straffa dem om de gör något fel men det är inte rätt att säga så. Gud uppfostrar oss och kan tillåta att svåra saker händer i våra liv, men det är alltid av kärlek, för att vi ska lära oss något av det.


Den äldste sonen befann sig i hemmet hos fadern hela tiden. Fadern sade till honom att ”allt mitt är ditt”. Men den äldste sonen hade inte förstått det. Han påstod att han aldrig fått något men han i själva verket hade han tillgång till allt som var faderns. Han befann sig inte i kärleksfull gemenskap med fadern och fast att han bodde i hans hus kände han inte fadern och hade inte kärlek till honom. Hemmet är kyrkan och fadern är Gud.

 

Många av oss tror att livet som kristen endast består av att uppfylla plikter som att komma till kyrkan, fasta, be, tända ett ljus och ge något som allmosa. Allt detta är bra och vi bör göra det men vi får inte tro att det ger oss rättigheter och att Fadern därför är ”skyldig” oss Himmelriket. Många blir bittra på Gud om något sorgligt händer i deras liv och frågar Gud varför han tillåter det när de gått till kyrkan och tänt ljus. De har inte tro på att Gud tillåter sådant som är svårt för vår andliga utvecklings skull.

 

Fadern i liknelsen gick ut från huset  två gånger för att möta respektive son, först den förlorade som var återfunnen och sedan gick han ut och pratade med den äldste sonen för att försöka få honom att komma in och glädjas över att hans bror kom tillbaka. Ofta beter vi oss i kyrkan som den äldste sonen. Vi glädjer oss inte över en syndare som ångrar sig och kommer tillbaka till kyrkan utan vi klagar på att dem. Tänk om fadern inte gått ut och mött den förlorade sonen och om han istället mött den äldste sonen först. Han skulle inte öppnat dörren till hemmet för honom utan säkert sagt till honom att gå sin väg igen. Vi gör ofta så att vi stänger dörren till kyrkan för andra för att de verkar besvärliga. Det tyder på att vi inte har verklig kärlek till Gud eller till våra medmänniskor.


Metropoliten önskade alla en välsignad Stora fastan som börjar snart börjar, att vi alla tar väl vara på de dagarna i fasta och bön som världen har så stort behov av idag.

 

I slutet av Liturgin välkomnade Metropoliten den grupp arabisk-talande som nyligen formellt mottagits till vår församling och alla närvarande fick vörda relikfragmentet av Heliga Philothei som tagits med från klostret, dagen till ära. Sedan bjöds på en måltid.

 Samma kväll genomfördes som vanligt en sk Synaxis, en samling där Metropoliten talade om det andliga livet. Ovanligt många unga hade samlats denna kväll. Temat handlade om hur vi bemöter svårigheter i relationer till våra medmänniskor, i ett äktenskap, i en klostergemenskap, i en skolklass eller arbetsgrupp tex. på ett kristet sätt. Har vi valt att leva ett liv i Kristus betyder det att vi måste visa kärleksfull självuppoffring och sätta våra eget jag åt sidan för andras skull och vi behöver ha stort tålamod i prövningar, allt med Guds hjälp. Vi kan inte förvänta oss att äktenskapet ska vara en ”dans på rosor” utan vi måste vara förberedda på att bemöta olika svårigheter redan när vi ingår ett äktenskap så att vi inte ger upp och vill ta ut skilsmässa på grund av minsta lilla motgång.

 

Situationen i skolor med barn och ungdomar är oroväckande idag. Ökande våld, droger och brist på respekt har ofta grund i att barn växer upp utan att föräldrarna har uppfostrat dem rätt. Därför har initiativ tagits i vår Metropolis i Grekland att samla föräldrar för information om hur de bör agera och hantera sina familjer på ett Ortodoxt kristet sätt och det temat var det som kvällens Synaxis handlade om. En utförligare sammanfattning om vad som sades vid denna Synaxis kommer inom kort att publiceras på våra hemsida.Måndagen den 4 mars hade Metropoliten ett möte med församlingens präster då biskopen gav råd och riktlinjer till hur olika pastorala problem i församlingen bör bemötas. Han gav också instruktioner vilka ikoner det nyrenoverade dopkapellet ska smyckas med. Han hade även individuella möten med församlingsmedlemmar som han bad för och gav råd till.

 

Tisdagen 5 mars åkte Metropolit Kyprianos med sällskap tillbaka till Grekland efter att ha uttryckt sin belåtenhet med besöket. Han såg med glädje att många unga kommer till församlingen och intresserar sig för det andliga livet och den Ortodoxa kyrkan och han uttryckte att han upplevde församlingen som mer dynamisk än tidigare. Vi är så tacksamma till Gud så länge vår Metropolit har krafter, hälsa och tålamod med oss att fortsätta besöka vårt stift i Sverige med så stor kärlek och omtanke om oss!

 

Metropolit Kyprianos med sällskap kommer tillbaka på besök i vårt stift i Sverige 28 maj till 4 juni 2024 för att fira Heliga Konstantin och Helenas festdag söndagen den 2 juni då även en Synaxis kommer att hållas på kvällen som vanligt. Boka in dagen redan nu!

Comments


bottom of page