top of page

Rapport från Metropolit Kyprianos besök i Stockholms stift

18-25 maj 2019 kyrklig kalender (30 maj-7 juni nya kalendern), i Uppståndelsens och vårens glädje innan Pingsten, besökte Metropolit Kyprianos traditionsenligt vårt stift för tionde året i rad tillsammans med en grupp med tio personer från Grekland för att delta i Heliga Konstantin och Helenas festdag i Vårberg, Stockholm.


Förutom de många Liturgierna som firades i alla stiftets kyrkor och kapell under veckan, använde Metropoliten också tillfällena för att möta prästerskapet och de troende för diskussioner och bikt, men också för utflykter och promenader tillsammans med dem i den vackra svenska naturen.


På fredagen anlände gruppen till Arlanda på eftermiddagen och den sedvanliga ceremonin för mottagande av biskop firades i biskopsresidenset i Vårberg, då stiftets prästerskap Fader Anders Åkerström, Fader Stefanos Jaerpenberg och munkdiakon Fader Theocharis deltog tillsammans med några troende från församlingen.


Sedan besökte Metropoliten och hans grupp den sjuke och sängliggande, men alltid så rofyllda Biskop Johannes, grundaren till vår mission i Sverige. Metropoliten framförde hälsningar från synodens biskopar i Grekland och de troende där, samt bad om Biskop Johannes välsignelse för aktiviteterna de kommande dagarna.


På lördagen firade Metropoliten Liturgi tillsammans med stiftets prästerskap i Heliga Philothei av Atens nunnekloster i Villberga-Grillby. Efter Liturgin och trisagion vid graven till grundaren till klostret, Moder Philothei († 2012), bjöds alla på en agapemåltid. Sedan utförde vår Metropolit och andlige fader till klostrets lilla systerskap vattenvälsignelsen med särskilda böner för läggandet av grunden till en ny utbyggnad i klostrets Abato (klausur) för nya klosterceller.


Samma eftermiddag firades Aftongudstjänsten till Uppståndelsen och Heliga Konstantin och Helenas festdag i kyrkan i Vårberg på grekiska och svenska, samt den lilla sena aftongudstjänsten med Akatistoshymnen till helgonen och Nattvardsbönerna. Det är värt att omnämna det beundransvärda arbete församlingens körledare Peter Magneli gör med att sätta svensk text till traditionella bysantinska melodier.


På den blinde mannens söndag firade Metropolit Kyprianos Heliga Konstantin och Helenas festdag i kyrkan tillägnad helgonen i Vårberg tillsammans med stiftets prästerskap och en mångkulturell mängd troende från vår församling, av vilka många mottog de heliga Mysterierna. Biskop Johannes deltagande i kyrkan från sin rullstol gav stor glädje åt alla närvarande. Efter processionen med de vördade helgonens ikon och välsignelsen av de fem bröden, Artoklasia, satt alla ned till en festlig agapemåltid och uttryckte sin glädje över besöket av bröderna och systrarna från Grekland.


På söndagens kväll genomfördes som vanligt en s.k. församlingssynaxis då vår Metropolit berättade om fabeln om igelkottarna som under den senaste istiden lärde sig att för att leva tillsammans måste vi kunna utstå någon rispa från de som befinner sig i vår närhet. Trots detta är det viktigaste värmen vi kan dela när vi lever tillsammans. Texten kommenterades gemensamt av de närvarande och vi fördjupade oss i dess andliga budskap gällande att leva ett gemensamt liv i äktenskapet, i familj och i varje sorts social relation. Om vi inte blir ett Paradis för vår medmänniska genom att vi har självkritik, kärleksfullt tålamod, förlåtelse och uppoffrande kärlek till andra, blir andra som ett helvete för oss. (Läs texten från Synaxis här.)


Den grekiska gruppen följde på måndagen med Metropoliten, tillsammans med några troende från Stockholm, till Skogskyrkogården med dess stora träd och blomsterprydda gravar. Vi besökte den Ortodoxa delen och firade trisagion vid Moder Parthenias och andra församlingsmedlemmars gravar där Metropoliten satte upp keramikikoner med Uppståndelsen som ett hoppfullt Ortodoxt vittnesbörd.

Samma kväll begav sig Metropoliten tillsammans med gruppen från Grekland till det lilla samhället Järbo utanför Sandviken för att fira Liturgi i kapellet tillägnat den Helige Josef, den trolovade med Guds Moder, på våra församlingsmedlemmar Laurentius och Marjos gård. Metropoliten firade den Gudomliga liturgin där på tisdagen i det fina, lilla enkla kapellet. I sin korta homilia tackade Metropoliten Gud för den stämningsfulla Liturgin mitt i Uppståndelsens period, i vårens vackra, förnyade natur. Under den följande agapemåltiden tog Metropoliten tillfället i akt och sådde vår tros hoppfulla frön i de intresserade volontärernas hjärtan, som bor och arbetar på våra sympatiska församlingsmedlemmar Laurentius och Marjos gård.

Uppståndelsens Orthros och Liturgi firades av Metropoliten på onsdagen i Heliga Konstantin och Helenas kyrka i Stockholm till Apodosis (avslutningen) av Påsken. På eftermiddagen besökte Metropoliten Heliga Philotheis lilla kloster i Villberga för att bikta systrarna och tala med dem om klostrets och missionens angelägenheter.


Kristi himmelsfärd firades på torsdagen med Orthros och Liturgi i kapellet tillägnat Theotokos avsomnande i Uppsala. Efter gudstjänsten mottog Fader Anders och Presbytera Britt alla närvarande i sitt hem för en festlig måltid. Under måltiden berättade Fader Anders om Gudrid Thorbjarnardottirs händelsefyllda liv, känt från de isländska vikingasagorna, född 980 då kristnandet av Island och Grönland ägde rum. Gudrid var förmodligen den första europeiska kvinnan som kom till Amerika och födde en son där. Efter att ha varit gift tre gånger och alla hennes män dött, slutade hon sitt liv som nunna och eremit vid kyrkan som hennes son byggt på Island.


På fredagen besökte Metropoliten och gruppen från Grekland biskop Johannes i hans cell, de tackade honom och bad om hans välsignelse för återresan till Grekland samma dag.


Den grekiska gruppen önskade att Gud må stärka och befästa deras bröder och systrar i Sverige, prästerskapet, munkarna och nunnorna och alla lekmän, så att de förmedlar Evangeliets ljus och salt till andra i landet i norr, genom Heliga Konstantin och Helenas förböner.


Metropolit Kyprianos kommer att besöka Stockholms stift igen 27 september till 2 oktober 2019. Se program för besöket här.

Comments


bottom of page