top of page

Ortodox attityd till kritik och negativism


En nyttig läsning för slutet av den Stora och heliga fastan, med god relevans för vår tid, från en nutida geronda (starets) från det Heliga Berget Athos. Läs pdf här.bottom of page