top of page

Mirakel i Heliga Philotheis kloster!

Vi i Heliga Philothei Ortodoxa kloster planerar en utbyggnad av klostret på uppmaning och med välsignelse av vår Metropolit under 2019 för att systerskapet ska kunna växa! I veckan fick vi äntligen svar från byggfirman hur mycket offerten blir för tillbyggnaden. Det saknades ca 100 000 kronor för att kunna betala dem och vi blev lite missmodiga hur detta ska gå att genomföras...


Vi bad firman om att göra tillbyggnaden mindre för att kunna ha råd med den, men de sa att prisskillnaden skulle bli marginell så att det inte var någon större idé. Då bad vi om vår andliga faders och moders välsignelser, gjorde korstecknet och sa till varandra: "Nu eller aldrig! Vi säger ändå ja till byggfirman och Gud kommer att hjälpa oss med Heliga Philotheis förböner!"


Och miraklet skedde! Dagarna efter vi bestämt oss fick vi två otroligt generösa gåvor som täcker exakt vad vi behöver betala firman inklusive bygglov och kontrollansvarig! Ära åt Gud och vårt klosters skyddshelgon Heliga Philothei som verkar vilja att vi genomför denna utbyggnad i år när vårt kloster firar 30 år sedan den första Liturgin genomfördes!


Vi är mycket tacksamma för de gåvor vi redan mottagit, men det kommer dock att behövas ännu ca 50 000 kr för golv och målning in- och utvändigt, vilket vi tänkt göra själva för att hålla priset nere. I badrummet ska även golv läggas in och interiör installeras, så vi är djupt tacksamma för all fortsatt ekonomisk hjälp och för era förböner för detta projekt! Se hur du kan hjälpa oss här.


Klostrets inkomster består endast av vad vi tjänar genom vårt hantverk med ikoner (vilket knappt täcker de löpande utgifterna) samt privata gåvor och vi mottar inte några bidrag från stat eller kyrka, varken i Sverige eller från Grekland. Därför är vi beroende av våra välgörare för att möjliggöra ett större systerskap i vårt kloster i Sverige.


I Sverige är folk inte så vana vid kloster och förstår kanske inte välsignelsen av givmildhet, vilket folk gör i större utsträckning i många andra länder. Det kan vi se genom de bidrag vi fått av människor vi inte ens träffat, församlingsmedlemmarna knutna till St. Edward Brotherhood i England. Gåvorna från dem har uppgått till 75 000 kr! Vi tackar särskilt Fader Alexis, abboten i klostret, för att han uppmuntrar sitt folk att ge frikostigt. Vi nunnor är ovärdiga och ringa förvaltare av ett hus helt tillägnat Gud, ett kloster är en andlig oas i världens brus och de som bidrar därtill blir medarbetare i Guds verk.


Kommentare


Die Kommentarfunktion wurde abgeschaltet.
bottom of page