top of page

Kyrklig kalender 2019

Nu finns en kalender för 2019 i PDF-format. Nytt för i år är en sida i slutet av kalendern med ”Viktiga datum att notera för 2019” om man vill se när högtider infaller och där vi även inkluderat de besök vi känner till av vår Metropolit.

Kyrklig kalender 2019Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page