top of page

Fotorapport från Metropolit Kyprianos Sverigebesök september 2022


Stockholms Ortodoxa stift har den stora välsignelsen att stiftets ansvarige biskop, Metropolit Kyprianos av Oropos och Fili (Grekland), besöker Sverige tre gånger per år för att stärka sin flock och omhänderta dess andliga behov med stor kristen kärlek. Ett av de återkommande tillfällena för hans besök varje år är en vecka i slutet av september, i år 28 september - 5 oktober.


Onsdagen den 28 september mottogs Metropolit Kyprianos först på Arlanda och ceremonin för mottagandet av biskopen firades sedan i Heliga Konstantin och Helenas församling i Vårberg av Fader Anders, Fader Theocharis och några församlingsbor. Han önskade välsignade kommande dagar i gemenskap med de troende i Sverige av ömsesidig andlig uppbyggelse. Fader Anders tackade Metropoliten för att han tar sig tid att komma till oss på besök och särskilt för hans uppmuntran och påskyndan att saker ska gå framåt i stiftet. En av dessa saker har varit att beställa en samlingsikon med de nordiska helgonen, vilket i år har kunnat förverkligats med Metropolitens välsignelse. En Trisagion firades sedan vid Biskop Johannes grav innan en måltid serverades för alla närvarande.


Torsdagen den 29 september besökte Metropoliten med sällskap från Grekland, samt Fader Anders och Fader Theocharis, Skogskyrkogården där Trisagia firades vid gravar tillhörande församlingsmedlemmar. Sedan talade Metropoliten med enskilda troende för bikt och vägledning. Samma kväll träffade han församlingens präster då han informerades om de senaste händelserna i församlingen och gav riktlinjer och råd för den närmaste framtiden.

Fredagen den 30 september firades hierarkisk liturgi i Heliga Philotheis kloster och Metropoliten talade efteråt om vikten av tacksamhet till Gud för Hans stora gåvor till oss, särskilt den Gudomliga liturgin och Nattvardens mysterium. En trisagion firades sedan vid klostrets grundare, Moder Philotheis grav. Systrarna bjöd på en måltid då Fader Anders berättade om det nordiska helgon som firades just denna dag, 17 september med den gamla kalendern. Helige ärkebiskopen Unni av Hamburg-Bremen åkte till Birka år 935 och fann då inte några spår av den församling som Helige Ansgar grundat där. Detta helgons dödsdag är det första kända datum med anknytning till en händelse på svensk mark. Efter måltiden gick vi alla en promenad genom skogen till Villberga kyrkogård där församlingsmedlemmar och välgörare till klostret har sina gravar och trisagia firades där.

Lördagen den 1 oktober fick Liturgin i Helige Ignatios av Antiokias lilla huskapell i Norrköping tyvärr ställas in på grund av sjukdom och istället genomfördes en liten pilgrimsfärd i Helige Botvids fotspår.

Vi besökte Salems kyrka, strax söder om Stockholm vid Bornsjön i Södermanland där Fader Anders berättade om Helige Botvid. Helgonet var uppvuxen på Hammarby gård i nuvarande Botkyrka kommun och blev döpt kristen på en handelsfärd till England. Han kom sedan tillbaka till sin hembygd där han spred Evangeliet. Han avbildas på många altarskåp och på väggmålningar med en fisk och en yxa. Fisken hänvisar till ett mirakulöst fiskafänge som ägt rum på Bornsjön och yxan till det redskap som Helige Botvid led martyrdöden med när hans slav dräpte honom på Rågö utanför Nyköping.

Han begravdes först i Salems kyrka som då hette Säby och var tillägnad den förste martyren av England, Helige Alban. Hans reliker verkade många mirakel och helade sjuka och blev snabbt ett populärt pilgrimsmål. På helgonets familjegård byggde sedan hans bror en kyrka till hans ära som idag kallas Botkyrka kyrka och relikerna fördes dit. Man gick då i procession med relikerna från Säby kyrka till Botkyrka och när de vid ett tillfälle satte ner dem för att vila sprang en källa upp ur marken. Källan finns bevarad än idag, den kallas Sankt Botvids källa och är utmärkt med en skylt med en beskrivning av hans liv. Vi vandrade till källan denna dag och fick välsignelse av vattnet och sjöng tropariet till helgonet. Sedan körde vi samma väg som processionen gått för 1000 år sedan med Helige Botvids reliker, som nu heter Sankt Botvids väg, och går från källan till Botkyrka kyrka där vi avslutade vår lilla pilgrimsfärd.

På lördagens kväll firade Metropoliten Vesper och den lilla sena aftongudstjänsten (Apodeipno) och Akatistoshymnen till Guds moder i Heliga Konstantin och Helenas kyrka tillsammans med församlingens präster.


Söndagen den 2 oktober firades midnattsgudstjänst, Orthros (morgongudstjänsten) och gudomlig hierarkisk liturgi. Innan Liturgin började vigdes församlingsmedlemmen Alexander Hahr till läsare och subdiakon.

I sin predikan talade Metropoliten om att denna söndagen efter upphöjelsen av det heliga korset firar vi den tredje uppenbarelsen av korset över Aten 1925. Det året hade en mängd troende som följde den gamla kalendern samlats i ett kapell utanför Aten den 14 september då upphöjelsen av det dyrbara korset firas och ett stort kors uppenbarade sig då på himlen för att stärka de troende. Denna söndag firade vi också de nordiska helgonen med särskild glädje då vi i år fått mottaga en samlingsikon av dessa helgon.

Metropoliten talade sedan om dagens Evangelietext, vad Kristus menar när Han säger: ”Om någon vill efterfölja mig, så försake han sig själv och tage sitt kors på sig; så följe han mig.” Att bära sitt kors och följa Kristus innebär en kamp med våra lidelser och begär, främst mot maktlystnaden, girigheten och njutningslystnaden som mer eller mindre påverkar oss alla. Alla kristna bör leva ett i så att säga asketiskt liv och inte eftersträva bekvämlighet, lyx och överflöd. Vi kan nöja oss med det nödvändigaste för vår överlevnad och ge det som blir över till de fattiga. Guds nåd hjälper oss i denna kamp och leder oss till förening med Honom, det som är meningen med våra liv. Efter Liturgin bjöds det på en agapemåltid i församlingssalen.


Samma kväll genomfördes en s.k. Synaxis, en samling i församlingssalen i Heliga Konstantin och Helenas kyrka i Vårberg, då Metropoliten talade i cirka två timmar med simultan översättning till svenska om vad det praktiskt betyder att bära sitt kors och efterfölja Kristus i vardagen. Det kan innebära t.ex. att utstå de prövningar som vi alla möter i våra liv med tålamod och ödmjukhet. Vi bör förbereda oss dagligen på de prövningarna genom bön och vaksamhet så att vi hanterar dem på rätt andligt sätt och kan lära oss något av dem. Metropoliten presenterade några texter med praktiska exempel angående detta tema. Omkring trettio personer hade samlats, inte bara från vår egen församling, som lyssnade med stort intresse och deltagande i en varm andlig och familjär atmosfär. Metropoliten inbjöd också de närvarande att ställa frågor och göra inlägg. En av de närvarande uttryckte efteråt att stämningen upplevts som ”Heliga berget Athos i Vårberg”. En annan person menade att denna kväll var ett betydande bidrag, om än en liten droppe i havet, till att minska det våld som vi med så stor oro ser öka i vårt samhälle.

En utförligare text om vad som sades på denna samling samt texterna som lästes kommer att publiceras separat inom kort.

Måndagen den 3 oktober mötte Metropoliten enskilda personer för bikt och andlig rådgivning.


Tisdagen den 4 oktober firades Gudomlig liturgi i Theotokos avsomnandes kapell på Gamla kyrkogården i Uppsala. Metropoliten med sällskap promenerade sedan genom den höstsoliga staden till Fader Anders lägenhet där han och Presbytera Britt bjöd på en god måltid. Fader Anders berättade sedan om Helige Ansgar och Metropoliten talade om skillnaden mellan Ortodox hesychasm och de österländska filosofierna samt vikten av att ha en andlig fader och vägledare.

Onsdagen den 5 oktober åkte Metropolit Kyprianos med sällskap tillbaka till Grekland efter en välsignad vecka då vi verkligen stärkt våra andliga band med vår biskop och med varandra, fått uppleva hans kärlek och omsorg med stor tacksamhet och blivit uppmuntrade att fortsätta vår kamp med livet i Kristus! Vi ser redan fram emot hans nästa besök vilket är planerat till 16-21 februari 2023.

Comments


bottom of page