top of page

Fotorapport från Metropolit Kyprianos besök i maj

Onsdagen den 12/25 maj anlände Metropoliten med sällskap för att delta i Heliga Konstantin och Helenas festdag och mottogs i kyrkan i Vårberg av Fader Anders och Fader Theocharis samt några troende från vår församling. Metropoliten vidarebefordrade hälsningar från de andra grekiska biskoparna och de troende i Grekland och uttryckte önskningar att de kommande dagarna av gemenskap med den troende flocken i Sverige skulle bli andligt fruktbara för oss alla.

Han besökte sedan Biskop Johannes grav och firade en Trisagion för hans själs vila.


Förutom Liturgier i våra olika kyrkor och kapell under sitt program den följande veckan i Sverige hade Metropoliten enskilda möten, samtal och bikt med vårt prästerskap och de troende.

Under Metropolitens vistelse hade vi även glädjen att nunnorna Moder Kypriane och Syster Xenia från Heliga Elizabeths kloster i Etna, Kalifornien, deltog i programmet.


Torsdagen 13/26 maj genomfördes ett möte med församlingens präster då Metropoliten informerades om vilka renoveringar som utförts i kyrkan och de talade om olika frågor som har med den Ortodoxa missionen i Sverige att göra.


Fredagen den 14/27 maj firade Metropolit Kyprianos hierarkisk liturgi tillsammans med församlingens prästerskap i Heliga Philotheis kloster.


I slutet av liturgin firades även en Trisagion vid Moder Philotheis grav, grundaren till klostret, och sedan bjöds de närvarande på mat.Efter måltiden talade Fader Anders om de nordiska helgonen Helige Erik från Uppsala-Flottsund och Helige Hallvard från Norge och de mirakel som skett genom deras reliker, såsom historieskrivaren Adam av Bremen berättar.Metropoliten talade sedan om den stora välsignelsen som en troende mottar när vi lär oss att fråga och be om råd och hur Guds vilja visar sig för oss när vi förberett oss med bön innan vi frågar vår andlige fader. Han berättade några häpnadsväckande exempel och förklarade att vår andlige fader behöver inte vara ett helgon för att han ska kunna vägleda oss till Guds vilja, utan det handlar om vår egen inställning, tro och förberedelse med bön innan vi frågar och att vi är öppna för hans svar och följer det i lydnad.

Vi besökte sedan Villberga kyrkogård, strax intill klostret och firade Trisagia vid gravarna där några av våra församlingsbor ligger begravda.


Lördagen den 15/28 maj firades Liturgi i Helige Ignatios av Antiokias enkla huskapell i Norrköping. Metropoliten hörde bikt och gav råd till medlemmarna av den lilla församlingen.


På kvällen samma dag firades Vesper till uppståndelsen och Helige Konstantin och Helena på grekiska och svenska i kyrkan i Stockholm tillägnad helgonen. Lilla kompletoriet med Akatistoshymnen till helgonen som firades och förberedelsebönerna för den Heliga Nattvarden lästes också.


Den blinde mannens söndag, 16/29 maj firades Heliga Konstantin och Helenas festdag med Orthros på grekiska och svenska följt av hierarkisk gudomlig liturgi som avslutades med procession med helgonens ikon och standard och välsignandet av artoklasia. De närvarande bjöds sedan på en festmåltid.Söndag kväll genomfördes den traditionsenliga församlingssynaxis då ett brev från Abba Dorotheos av Gaza studerades som handlade om de katastrofala följderna av andlig självtillräcklighet, när vi tror på våra egna misstankar, osunt självförtroende och de sätt genom vilka detta kan rättas till.Måndagen den 17/30 maj åkte Metropoliten till Skogskyrkogårdens Ortodoxa del tillsammans med en grupp församlingsmedlemmar och besökte Moder Parthenias och andra insomnades gravar där Trisagia firades för deras själar och keramik-ikoner av Uppståndelsen placerades vid gravarna.


Tisdagen den 18/31 maj firades den gudomliga liturgin i Theotokos avsomnandes kapell i Uppsala. Efter Liturgins slut berättade Fader Anders historien om den mirakelgörande ikonen av Helige Theodosios av Tjernigov (minnesdag 5 februari) som finns i kapellet. Sedan bjöd Presbytera Britt alla närvarande på god mat i deras hem.


Fader Anders berättade om Gudrid Torbjörnsdotters fantastiska och äventyrsfyllda liv, en av huvudpersonerna i Erik den rödes saga och Grönlänningasagan. Gudrid var den första kända, kristna europeiska kvinnan på amerikansk mark och även den första att föda ett barn där, sonen Snorre. Hon tillbringade tre år i Vinland enligt sagorna, vilket torde varit i början av 1000-talet. Hennes sista år levde hon som eremit på Grönland. Tre av hennes barn blev biskopar så hennes tro påverkade generationer


Metropoliten talade om det tragiska kriget i Ukraina där Ortodoxt kristna bröder dödar varandra och berättade om den Heliga jungfrun Piamons liv i Egypten. Genom sin bön lyckades hon avvärja en våldsam sammandrabbning mellan två grannbyar vid Nilfloden. Vår Metropolit uppmanade de troende att följa hennes exempel och be för situationen istället för att ägna sig åt fruktlösa kommentarer och dömande ord.


På eftermiddagen besökte Metropoliten Heliga Philotheis kloster där en enkel liturgi firades på natten till Apodosis av Påsken. Onsdagen 19 maj/ 1 juni återvände Metropoliten med sällskap till Grekland.


Det är en stor välsignelse och vi är mycket tacksamma över att vår biskop och metropolit tar sig tid att besöka oss i Sverige tre gånger om året. Hans kärlek i Kristus och pastorala omsorg i små såväl som stora frågor ger våra lilla svenska, ortodoxa flock krafter och mod att fortsatta vår andliga, kyrkliga kamp. Metropolit Kyprianos nästa besök i Sverige är planerat till 28 september till 5 oktober 2022.


Σχόλια


bottom of page