top of page

Ditt kors och Kristi KorsHerren sade till Sina lärljungar: ”Om någon vill efterfölja mig, så försake han sig själv och tage sitt kors på sig: så följe han mig.” (Matt. 16:24).

Vad menas med ”sitt kors”? Och varför kallas detta kors, det vill säga varje människas personliga kors, också Kristi Kors? Varje människas kors är lidanden och sorger som vi genomgår i vårt jordiska liv, våra egna lidanden och sorger. Varje människas kors är fasta, vaka och andra fromma handlingar genom vilka vårt kött ödmjukar sig och besegras av anden. Dessa handlingar måste utföras i enlighet med varje persons förmåga och är följaktligen individuella för oss. Varje människas kors är våra egna personliga syndfulla svagheter och lidelser. Med vissa av dessa är vi födda, medan vi förvärvar andra under vårt livs gång på jorden.


Comments


bottom of page