Det stora Mysteriet: Kristi broder, syster och Moder

Homilia till Kristi födelse av Metropolit Kyprianos.