top of page

Deltag i uppbyggande av kloster!"Den som bidrar till byggandet av kyrkan ska inte förlora sin belöning!" Detta var Guds moders löfte till Helige Alexander av Svir, var minne vi firar idag. När han byggde en kyrka uppenbarade sig Guds moder och lovade honom detta. Läs mer om hans liv här.


Vi i Heliga Philotheis kloster gör en insamling till Heliga Kyprianos och Justinas och Heliga Paraskevis kloster i Grekland för att de ska kunna återuppbygga det som förstörts i bränderna där. De flesta byggnader har klarat sig men i Heliga Paraskevis kloster behöver 350 kvm tak läggas om och kostanden uppskattas till 50 000 Euros. Sex fönster behöver bytas ut till kostnad av 3600 Euros.


I Heliga Kyprianos och Justinas kloster smälte elledningar och avloppsrör i branden och deras elgenerator, (något som är nödvändigt i Grekland pga av många längre elavbrott) exploderade och behöver ersättas. Kostnaden för detta är ca 30 000 Euro. Klostren har inga försäkringar.


Den sammanlagda kostnaden för reparationerna av klostren beräknas till 84 000 Euros = en miljon svenska kronor, vilket är vårt mål att samla in!


Vi tackar alla som gett bidrag! Hittills har vi dock bara fått in 52 104 kronor vilket är 5% av summan. Bara två gåvor kommer från Sverige. Insamlingen sker via plattformen Gofundme där gåvor ges med bankkort.


Från Sverige kan man också ge sin gåva genom Heliga Philothei Ortodoxa kloster med Swish: 123 101 1634 eller bankgiro: 677-0242.

Märk insättningen "Brand".

Dessa gåvor kommer sedan att kunna läggas till övriga som går in via Gofundme.


Kallare årstid närmar sig vilket gör att saker måste repareras så snart som möjligt. I Grekland är många redan fattiga och har mycket begränsad möjlighet att bidra ekonomiskt därför försöker vi nu samla in medel i andra länder.


Den grekiska välgörenhetsföreningen samlar också in pengar för att hjälpa allmänheten som drabbats av bränderna. Vill man skänka en gåva till dem är det välkommet! Det går också bra via Swish eller bankgiro ovan. Skriv då "Philaretos" på din insättning.


Tack för Din hjälp! Må vår Herre rikligt belöna dem som ger. De som bidrar till klostren åminns i liturgier och förböner som sker där. Världen behöver klostrens böner mer än någonsin!
コメント


bottom of page