top of page

Bidra till sjukhus i Kongo!



  • Biskop Ambrosios, som ansvarar för vår synods missionsarbete i Kongos demokratiska republik, vädjar om ekonomisk hjälp –med hans egna ord: ”för första gången under de 26 år som jag varit biskop”– för att förbättra en liten sjukhusklinik som drivs där i huvudstaden Kananga i vår synods regi och ligger honom varmt om hjärtat.

  • För tillfället drivs kliniken i ett par lerhyddor i bedrövligt skick (se bilden) och den medicinska utrustningen är mycket bristfällig, även för de enkla ingrepp som utförs där som blindtarmsoperationer, kejsarsnitt, behandling för malaria, tyfus, osv.

  • Biskop Ambrosios vill först hitta en lämpligare byggnad för sjukhuset och sedan förse det med den nödvändiga grundläggande utrustningen: sjukhussängar, utrustning för sterilisering, mikroskop, mediciner, osv för att säkerställa rätt behandling i en ren miljö.

  • Projektets storlek kommer att bero på hur mycket pengar som kan samlas in. Antingen kommer en ny byggnad att uppföras på vår synods huvudkvarter i Kananga eller så köper de och omvandlar en redan existerande byggnad.

  • Prästen Fader Philippe Mutombo är utbildad sjukskötare och ansvarar för kliniken. Läkaren Patrice Kamfufu, en from och hängiven Ortodoxt kristen, gör de medicinska ingreppen assisterad av två andra utbildade sjuksköterskor. Alla våra församlingsbor får gratis vård där.

Skicka ett ekonomiskt bidrag på något av följande sätt:

1) Bank: Rawbank, Kananga, Kasai Central, Democratic Republic of Congo

Account name: Mutombo Mukadi

Swift Code: RAWBCDKI

Account Number: 05190-00156247201-37

  • i dollar (mottagande bank tar ej emot svenska kronor)

  • skicka en e-post hur mycket som skickats till Biskop Ambrosios: ambrose@hsir.org

2) Swish 072-860 28 49, Moder Magdaleni (Heliga Philotheis kloster)

3) Insättning på Handelsbanken konto (clearingnummer 6503) 104 162 228 (Moder) Magdaleni Jonsved

Märk insättningen ”Kongo” i de två senare fallen och vi skickar pengarna vidare.

Må Gud rikt välsigna alla som kan bidra antingen ekonomiskt eller med sina böner!


コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page