top of page

2017

Helige Nikolais dag i klostret

Gudomlig liturgi i helige Josefs kapell i Järbo (det var kallt och blåsigt...)

Dop av David

"Kyrktagning" före den Gudomliga Liturgin på den 40:e dagen efter barnets födelse.

Från den Hierarkiska Gudomliga Liturgin med Metropolit Kyprianos i vår kyrka i Vårberg, Stockholm, i oktober.

Trisagion vid klostergrundarens grav

Gudomlig Liturgi på Guds Moders avsomnande i kapellet i Uppsala, som har sitt namn efter denna fest.

Metropolit Kyprianos besök juni 2017

Vi välkomnar Alexei som medlem av den Ortodoxa kyrkan genom det heliga dopet!

Från påsknatten i Heliga Konstantin och Helena kyrka

På Stora och Heliga Fredagens kväll så firar vi lördagens morgongudstjänst där vi sjunger "klagosångerna" framför graven och går i procession med Epitafion

Festdag i Heliga Philothei Ortodoxa kloster

Hierarkisk liturgi med Metropolit Kyprianos från Grekland på publikanen och fariséens söndag 3 januari/ 5 februari. Biskop Johannes deltar från sin rullstol.

Hierarkisk liturgi med Metropolit Kyprianos, publikanen och fariséens söndag.

Metropolit Kyprianos av Oropos och Fili. Ställföreträdande biskop i Stockholms Ortodoxa stift.

Fader Theocharis, munkdiakon.

Metropolit Kyprianos homilia i slutet av Liturgin med simultan översättning till svenska.

Alla närvarande efter den hierarkiska liturgin 23 januari/ 5 februari.

Heliga Philothei Ortodoxa kloster

Heliga Philothei Ortodoxa kloster

Stora vattenvälsignelsen

Stora vattenvälsignelsen

Theofania 6 januari

bottom of page