2013

Theofanias dag i Stockholm
Theofanias dag i Stockholm
Korsets söndag
Korsets söndag

i Heliga Philothei kloster

Sjuksmörjelsens mysterium
Sjuksmörjelsens mysterium

på onsdagen i den Stora och Heliga veckan

Påsken
Påsken

Under Påskprocessionen går präst föregången av de som bär laternor, hexapteryga etc motsols runt kyrkan sjungandes Uppståndelsens sticheron. Prästen placerar på denna pulpet det Heliga Evangeliet och läser det andra Evangeliet för Orthros (Mark 16:1-18). Och efter en doxologi sjunger prästen för första gången Uppståndelsens troparion.

Biskop Kyprianos av Oreis
Biskop Kyprianos av Oreis

besök den 4-11 juni

Liturgi på söndagen
Liturgi på söndagen
Gudomliga liturgin
Gudomliga liturgin

i kapellet i Uppsala

I botaniska trägården
I botaniska trägården
I Heliga Philothei
I Heliga Philothei

Ortodoxa kloster

Åminnelsegudstjänst
Åminnelsegudstjänst

(Trisagion) för Metropolit Kyprianos (den äldre +17 maj 2013) i Heliga Philothei ortodoxa kloster 23 juni/6 juli 2013

Renovering av kyrkan
Renovering av kyrkan