top of page

Rapport från Metropolit Kyprianos besök i juni 2023


Firandet av Heliga Konstantin och Helenas festdag hade i år flyttats fram en vecka på grund av Pingsten. Metropolit Kyprianos av Oropos och Fili, Grekland, ställföreträdande biskop i Stockholms stift, anlände till Sverige onsdagen den 7 juni för att delta i den festdagen kommande söndag. I sitt sällskap hade han, liksom vid sina senaste besök, subdiakon Christos Katsoudas och nunnorna Syster Seraphima och Syster Parthenia från Heliga Änglarnas kloster. De togs emot på Arlanda av Fader Anders Åkerström och några församlingsmedlemmar. Den formella mottagningen av biskopen skedde sedan i Heliga Konstantin och Helenas kyrka, Vårberg, där också munkdiakon Fader Theocharis och subdiakon Alexander Hahr, samt fler troende deltog.

Metropoliten talade kort till de närvarande om sin glädje att vara tillbaka hos den lilla flocken av troende i Sverige och om sin förhoppning om ömsesidigt uppbyggande kommande dagar tillsammans. Han förmedlade också hälsningar och välsignelser från de övriga grekiska biskoparna i synoden samt från lekmännen från Metropolis av Oropos och Fili. Fader Anders tackade i sin tur Metropoliten för att han gör mödan och ansträngningen att komma och besöka oss tre gånger om året och för att han outtröttligt uppmuntrar oss att gå framåt i arbetet med det andliga livet i församlingen. Han tackade åter Metropoliten för att han har uppmuntrat till beställningen av samlingsikonen av 35 Nordiska helgon, målad i Heliga Änglarnas kloster, och som nu finns i vår kyrka. En Trisagion firades sedan vid Biskop Johannes grav, grundaren av missionen i Sverige (+2020) och efter det bjöds alla närvarande på en måltid. Fader Stefanos kom för att träffa Metropoliten senare under kvällen.


Torsdagen den 8 juni åkte Metropoliten tillsammans med några församlingsbor på en pilgrimsfärd med båt till Birka där Helige Ansgar grundat den första kända kristna församlingen i Sverige omkring år 830 och uppfört en kristen kyrka med stöd av sveakungen Björn och hövitsmannen Hergeir. Den senare lät sig också döpas av Ansgar. Metropoliten med sällskap gick på en guidad tur av en arkeolog som visade och berättade om några av de många kristna gravar som hittats och där utgrävningar gjorts. Sedan besöktes museet där arkeologiska fynd visas samt uppbyggda modeller av miljöer hur Birka sett ut på Helige Ansgars tid. Vi hade med oss en ikon av Helige Ansgar och sjöng ett troparion till helgonet.Fredagen den 9 juni firades Hierarkisk gudomlig liturgi i Theotokos avsomnandes kapell på Gamla kyrkogården i Uppsala med Metropoliten, Fader Anders, Munkdiakon Fader Theocharis, subdiakonerna Christos och Alexander och nunnorna som kör. Några troende från Uppsala och Stockholm deltog.

Metropoliten tackade Gud för att vi blivit värdiga att fira Liturgi i denna lilla, men så ärovärdiga kyrka, där Faderns och Sonens och den Helige Andes namn äras och bär vittne om Ortodoxin i en stad och ett land som inte är Ortodoxa. Även om vi är en liten grupp som samlats här denna dag är hela Kyrkan, Guds moder och alla helgon, apostlar och martyrer tillsammans med oss.


Dagens epistelläsning påminner oss om att inte tro att vi blir frälsta bara genom att hålla oss till de yttre uttrycken av vår tro som fasta och kyrkobesök. Det yttre är också nödvändigt men leder oss inte till frälsningens ljus. Vi är kallade till att bli den Heliga Treenighetens boning så att den Helige Anden kan bli en källa till levande vatten i oss. Då kan vi ge ett sant vittnesbörd om Kristi Korsfästelse och Uppståndelse och det eviga livet. Låt oss be Guds moder och alla helgon, särskilt dagens helgon, den Helige Helladios och Helige Johannes Ryssen, att vi är sant Ortodoxt kristna främst i våra hjärtan. Att våra hjärtan må överflöda av den Helige Andes nåd och att andra får del av den välsignelse vi har inom oss så att vi på så sätt kan hjälpa andra som har svag tro eller annan tro, de som är oroliga och har ångest. Vi måste ständigt förnya oss själva så att världen och människor runt omkring oss kan förnyas.

Efter Liturgin bjöds alla de närvarande på en festlig måltid av Fader Anders och hans Presbytera Britt i deras hus i Järlåsa utanför Uppsala. Fader Anders talade om några nämnvärda berättelser från Helige Ansgars liv och från Birka.

Lördagen den 10 juni åkte Metropoliten med sällskap och firade Liturgi i det lilla huskapellet tillägnat Helige Ignatios av Antiokia i Norrköping. Familjen, i vars hus kapellet hyses, bjöd på en måltid efteråt under vilken det samtalades om engagerande ämnen rörande vårt andliga, kyrkliga liv. Metropoliten hade också enskilt samtal för bikt och andlig vägledning med medlemmar av den lilla församlingen där.


Samma dag kl 18 firade Metropoliten Vesper tillsammans med det svenska prästerskapet till Uppståndelsen, Heliga Konstantin och Helena (vars festdag flyttats till kommande dag) och alla helgon i kyrkan i Vårberg. Vesper följdes av det Lilla Kompletoriet, Akatistoshymnen till Heliga Konstantin och Helena och bönerna inför mottagandet av den Heliga Nattvarden.


Söndagen den 11 juni firades midnattsgudstjänsten, Orthros och hierarkisk gudomlig Liturgi i Heliga Konstantin och Helenas kyrka till deras och alla helgons ära av Metropolit Kyprianos, Fader Anders, Fader Stefanos, Fader Theocharis och subdiakonerna Christos och Alexander samt altartjänaren Rafael. Församlingens kör sjöng på svenska växelvis tillsammans med nunnorna som sjöng på grekiska.


I slutet av Liturgin höll Metropoliten en homilia då han sade: Alla helgons söndag infaller alltid en vecka efter Pingst som en följd av den Helige Andens utgjutande över apostlarna. Alla helgon blev heliga för att de uppnådde det som är målet för alla Ortodoxt kristna: de blev gudomliggjorda genom Nåd. Målet med vårt kristna liv är inte att bli bättre människor moraliskt utan just förvärvandet av den Helige Anden. Denna höga kallelse kräver en fullkomlig hängivenhet till Herren av oss. En hängivenhet främst med vårt sinne som måste förbli ”herre” över vårt väsen. Därför har vi fått tiden som en gåva från Gud som vi måste förvalta till Guds ära och inte slösa bort den på förgängliga, jordiska angelägenheter. Vi bör använda vår tid för bön och att uppfylla Guds bud som Han ger oss i Evangeliet, tex i Saligprisningarna, att delta i de heliga Mysterierna så att vi blir mottagliga för den Helige Andes Nåd och kan bli den Helige Andes boning.


Världens anda upptar vår tid med med oräkneliga ”saker vi måste göra” som fångar alla våra sinnen och påtvingar oss ideologierna som drar oss bort från Gud. På så sätt blir vårt sinne oklart, det förlorar sin renhet och gör det oförmöget att kommunicera med Gud.

Vi är kallade, med Guds moders hjälp, med alla helgons och med kraften av det Heliga Korset, att leva ett liv på korset, med stor uppmärksamhet och ständigt åtanke på det ansvar vi har för hur vi använder vår tid. Bara så kan vi få att uppleva vår personliga uppståndelse och uppnå Guds likhet.

I slutet av Liturgin påminde Metropoliten om att Heliga Konstantin och Helenas församling i år uppnått 45 år sedan den grundades. Å synodens vägnar tackade han också Fader Anders som i år firar 25 årsjubileum av pastoralt arbete i församlingen. Metropoliten överlämnade en värdefull gåva till Fader Anders, ett epigonation och ett vackert skrud-fodral och önskade honom hälsa, många år och trosiver för Gud.


Efter processionen med Heliga Konstantin och Helenas ikon och ikonen av alla helgon, välsignades artoklasia utanför kyrkan och sedan bjöds det på en måltid.

Samma kväll kl 19 genomfördes en sk Församlingssynaxis, en samling där Metropoliten upprepade, förklarade och fördjupade vad han nämnt under sin homilia i dagens Liturgi om gudomliggörelsen som vårt livs mål och betydelsen av hur vi använder vår tid. Gemensamt studerades texter som berörde detta ämne och Metropoliten gav verkliga praktiska exempel som han personligen mött, hört eller läst. Tiden vi fått är en värdefull gåva som vi bör använda för att odla vår relation till Gud. Vi får inte låta de jordiska plikter vi har försvaga våra andliga och kroppsliga krafter som vi fått för att föra den andliga kampen.

Metropoliten talade även om bönens kraft att jaga bort onda andar, tex genom läsning av Psaltaren, som vi kan använda för olika böneämnen vi har, liksom Guds moders särskilda beskydd för alla som åkallar och uttrycker sin kärlek till henne varje dag. De närvarande fick möjlighet att bidra med egna erfarenheter eller ställa frågor. Se en mer detaljerad text från Synaxis som snart kommer att publiceras separat på denna sida.

Måndagen den 12 juni besökte Metropoliten Skogskyrkogården och firade Trisagia vid gravarna tillhörande Moder Parthenia och andra av våra avsomnade församlingsmedlemmar.


På kvällen samma dag samtalade Metropoliten med församlingens prästerskap om aktuella kyrkliga angelägenheter och gav råd och vägledning till dem för församlingens pastorala arbete.

Tisdagen den 13 juni firades hierarkisk liturgi i Heliga Philothei Ortodoxa kloster tillsammans med det svenska prästerskapet. Efter en Trisagion vid klostrets grundare, Moder Philotheis (+2012) grav, bjöd nunnorna på en måltid utomhus i det vackra sommarvädret. På eftermiddagen gick Metropoliten tillsammans med nunnorna till Villberga kyrkogård, beläget nära klostret, och firade Trisagion vid gravarna som tillhör församlingsmedlemmarna Zacharias, Elizabeth och Marjo. Metropoliten stärkte sedan nunnorna i deras andliga kamp och uppmuntrade dem till att odla den sanna botfärdigheten under Guds moders beskydd och vägledning.

Onsdagen den 14 juni tog Fader Anders, nunnorna och några troende adjö av Metropoliten och hans sällskap på Arlanda då de reste tillbaka till Grekland. Återigen fick vi tacka Gud och vår Metropolit för att han fortfarande vill och kan göra ansträngningen och uppoffringen att besöka vårt stift i Sverige tre gånger om året. Dessa besök stärker oss alltid så mycket och Metropoliten vägleder oss i våra andliga liv med så stor faderlig kärlek i Kristus. Han påminner oss målet vi har och medlen vi fått genom Kyrkan till denna kamp.

Nästa gång Metropolit Kyprianos med sällskap kommer på besök i Sverige blir den 26 september-3 oktober (nya stilens kalender) 2023. Han kommer då att fira högtiden till det Heliga Korsets upphöjelse tillsammans med oss den 14 (27) september i Heliga Konstantin och Helenas kyrka i Vårberg samt hierarkisk gudomlig liturgi söndagen den 1 oktober (nya stilens kalender) då vi också firar De Nordiska helgonen och det dyrbara Korsets tredje uppenbarelse i Aten 1925.Commentaires


bottom of page