top of page

Praktiska råd för det andliga livet

Söndagen den 2 oktober kl. 18- ca 20 kommer Stockholms stifts ställföreträdande biskop Metropolit Kyprianos från Grekland, som är på besök i Sverige denna vecka, leda en samling i Heliga Konstantin och Helenas församlingshem i Vårbergs centrum.


Han kommer att tala utifrån en text om hur vi med Guds och Hans Moders hjälp lever ett sant kristet liv i vardagen och finner mening i våra liv i en omvärld som kommer allt längre från Gud och hur vi skyddar oss från den ondes alla fällor.


Tolkning från grekiska till svenska kommer att ske simultant. Det blir tillfälle till frågor och inlägg från de närvarande. Alla är varmt välkomna till ett unikt tillfälle att fördjupa oss i det andliga livet med vägledning från vår Metropolit som levt som munk i Heliga Kyprianos och Justinas kloster i Fili, Grekland, i över 50 år. Du behöver inte vara medlem av församlingen för att komma.


Comments


bottom of page