Biskop Johannes av Makarioupolis

Grundare av missionen i Sverige. Biskop emeritus.

Biskop Johannes föddes den 31 januari 1930 nära Rotterdam i Nederländerna. Hans föräldrar var bönder och reformerta till tron.

 

När Biskop Johannes gick i grundskolans högstadium konverterade han till den Romersk-katolska kyrkan mot sina föräldrars vilja och anslöt sig så småningom till Fransciskanerklostret i Weert Limburg i en ålder av nitton år 1949. Vid klostret slutförde han de teologiska studier han anmodats och gick även igenom ett treårigt program i konstvetenskap genom Écoles des Beaux-Arts i Paris. Han tog så småningom ett certifikat i konstrestaurering.

 

Genom sina konststudier kom han i kontakt med ikonografin och blev intresserad av den Ortodoxa kyrkan. Efter en kris i tron i samband med det Andra Vatikankonciliet lämnade han den romersk-katolska tron och flyttade 1965 till Sverige, där han så småningom gifte sig med Monica Johannesson. Tillsammans fick de två barn, Anders och Cecilia, och 1973 konverterade hela familjen till den Ortodoxa kyrkan.

 

1976 vigdes Biskop Johannes till diakon av Metropolit Irinei, som då tillhörde den "Fria Serbiska kyrkan", som nu är återförenad med det Serbiska patriarkatet. 1977 upphöjde Metropolit Irinei honom till Presbyter och gav honom i uppdrag att betjäna de serbiska församlingarna i Stockholm och Malmö.

 

1985 då Biskop Johannes var bekymrad över den serbiska kyrkans ekumeniska aktivitet och vissa pastorala problem vädjade han att bli mottagen av Metropolit Kyprianos till den Heliga Motståndssynoden, vilket också skedde.

 

1990 tilldelades Biskop Johannes en Theol. Lic. av Center of Traditionalist Orthodox Studies, Etna (USA) för uppsatsen "History and Idea of the Holy Icon in the Orthodox Church". 1988 gick Biskop Johannes dotter i kloster vid St. Elizabeth, the Grand Duchess of Russia i Etna (USA) och är nu schemanunna under namnet Justina.

 

Alldeles före Biskop Johannes Presbytera insomnade i början på 1999 vigdes hon till det stora schemat under namnet Parthenia. Biskop Johannes själv tonsurerades till munk 19 april / 2 maj 1999. Fyra dagar senare upphöjdes han till Arkimandrit. På Förlåtelsens söndag 28 februari / 12 mars 2000 konsekrerades han till titulärbiskop av Makaroupolis i de Heliga Kyprianos och Justina kloster, Fili (Athen) Grekland.

 

Under hösten 2010 råkade Biskop Johannes ut för en olycka och skadade sin rygg allvarlig och har därefter haft allt svårare att kunna celebrera. Under februari 2014 vigdes han till det Stora schemat och drog sig så tillbaka som aktiv biskop, även om han fortfarande, trots sin sjukdom som gjort att han mestadels är sängliggande, är en stor tröst och ett starkt stöd för de troende i stiftet. Hans utmärker sig för sin stora kärlek till Kyrkan och det liturgiska livet genom att så ofta hälsan tillåter deltager i den Gudomliga Liturgin från sin rullstol.

 

© 2020 Stockholms Ortodoxa stift

info@ortodoxakyrkan.se

Integritetspolicy