top of page

Hur vi gör korstecknet som Ortodoxt kristna

Det är viktigt att då och då påminna oss om hur vi gör korstecknet som Ortodoxt kristna. Ibland gör vi det slarvigt utan att vi tänker på det.


Tummen, pekfingret och långfingret förs ihop för att visa vår fasta tro på att Gud är Treening. Och lillfingret och ringfingret hålls ihop nedåt för att visa vår tro på att Kristus var både Gud och människa.


Vi visar på Kristi två naturer och betonar att de två naturerna förenats "utan sammanblandning (asynchýtos – ασυγχύτως), utan förvandling (atréptos – ατρέπτως), oupplösligt (adiairétos – αδιαρέτως) och oskiljaktigt (achorístos – αχωρίστως)". De är inte på något sätt förändrade vid föreningen. Vi betonar man också, att Kristus är en enda person (prósopon – πρόσωπον), en hypostas (hypóstasis – υπόστασις).


Så korstecknet korrekt utfört sammanfattar både vår tro på Treenigheten och på Kristi två naturer och skiljer ut oss från andra samfund som inte gör korstecken eller gör det på annat sätt, som romerska katoliker (som gör det från vänster till höger) eller orientaler som gör det med hela handen eller med två fingrar.


Vi behöver göra korstecknet på rätt sätt för att det ska skydda oss från den onde och

genom att göra korstecknet korrekt visar vilka vi är, nämligen Ortodoxt kristna, så slarva inte!

Comments


bottom of page