top of page

Händelser inom kort: Extra Liturgi, Synaxis om fastan och besök av Metropolit Kyprianos


Lördagen den 10 februari, "Själarnas lördag": Liturgi

kl. 10.00 i Heliga Konstantin och Helenas församling, Vårberg

Söndagen den 18 februari, "Förlåtelsens söndag": Synaxis

Samling med samtal av Fader Anders med tema fastan efter Liturgin och kyrkkaffet i Heliga Konstantin och Helenas församlingssal.

Vad är egentligen meningen med fastan och hur ska vi på bästa sätt få andlig nytta av den? Kom, deltag och få lite vägledning och hjälp inför den kommande Stora fastan! Tillfälle kommer att finnas för diskussion och frågor.

2-5 mars: Besök av Metropolit Kyprianos

Fredag 2 mars ankomst Arlanda kl. 11.15. Mottagningsceremoni i kyrkan i Vårberg.

Lördag 3 mars Festdag i Heliga Philotheis kloster

kl. 8 Orthros

kl. 9 Hierarkisk gudomlig liturgi

kl. 18 Aftongudstjänst i Heliga Konstantin och Helenas församling, Stockholm.

Söndag 4 mars kl. 8 Orthros, kl. 10 Hierarkisk gudomlig liturgi, Heliga Konstantin och Helenas församling, Vårberg.

kl. 18.00 Synaxis, föredrag utifrån en andlig text med efterföljande dialog av Metropolit Kyprianos, i församlingssalen i kyrkan i Vårberg, Stockholm.

Måndag 5 mars Metropoliten återvänder till Grekland med flyg kl. 12 från Arlanda.


Comments


bottom of page