top of page

Gudstjänstprogram för Kristi födelseTheotokos Avsomnande Ortodoxa församling i Uppsala: Fredag 23 december (5 jan)

8.00 De kungliga timmarna

Lördag 24 december (6 jan)

9.00 Den Gudomliga Liturgin enligt Johannes Chrysostomos 18.00 Den Stora Aftongudstjänsten


Comments


bottom of page