top of page

En blygsam pilgrimsfärd i sökandet efter kristendomens rötter i SverigeDen 25 juni, åminner den Ortodoxa Kyrkan den helige David av Munktorp, ett av våra få svenska helgon som levde under åren då Sverige kristnades, innan schismen som ledde till uppkomsten av den s.k. Romersk-katolska kyrkan. Den helige David föddes av fromma kristna föräldrar i England och...

Comments


bottom of page