top of page

Bön för den nuvarande perioden fylld av lidanden och svårigheter

Denna bön har skrivits och godkänts av den Sanna (gammalkalendariska) Grekisk-ortodoxa kyrkans heliga synod i november 2020 och präster ombedes att läsa den vid gudstjänster före det att prästen avslutar med ”Genom våra heliga fäders förböner…”. Bönen kan även användas av lekfolket i sina privata böner.


Se bönen på engelska och på grekiska.


Comentarios


bottom of page