top of page
top banner.jpg
Stockholms ortodoxa stift

Stockholms ortodoxa stift

Stockholms Ortodoxa stift tillhör den del av den Grekisk-ortodoxa kyrkan som följer "Fädernas kalender". Vi har två församlingar, i Stockholm och Uppsala, där det regelbundet firas gudstjänst. Vidare finns ett kloster i Grillby utanför Enköping.

Vår intention med denna hemsida är att sprida information om den Ortodoxa kyrkan. Vi avser att publicera artiklar om Ortodox teologi och levnadssätt samt liturgiska texter, men också information från vår egen synod. Söker Du adress eller kontaktperson till andra Ortodoxa eller Österländska kyrkor rekommenderar vi SST:s hemsida. 

Open unto me with icon of Theotokos.jpg
Om den Stora Fastan

Uppståndelsen, Påsken, är den viktigaste högtiden under det kyrkliga året. För att förbereda oss för denna stora dag, har Kyrkan utsett en tid av fasta och förberedelse, som kallas den Stora Fastan. Fastan börjar varje år på en måndag, som vi kallar Den Rena Måndagen, och varar i 40 dagar. Efter 40 dagar börjar vi den Stora och Heliga veckan (”stilla veckan”) med Lasaruslördagen och Palmsöndagen.

Fastans fyrtiodagarsresa påminner oss om de fyrtio år som det utvalda folket vandrade i öknen. För oss, liksom för Israels folk, är den Stora fastan en pilgrimsfärd. Det är en tid att befria oss från den egyptiska fångenskapen, från dominerandet av syndfulla lidelser; en tid för trons framsteg i en fruktlös och vattenlös öken; en tid för  oförväntad återupprättelse. När vi börjar den, tar vi ett första steg in i Fastans ”ljusa sorg”.

calendar button.png
Gudstjänstschema i Uppsala
Gudstjänstschema Uppsala
Ortodoxt kyrkoliv arkiv
klosterikoner
Kyrklig kalender 2017
klosterikoner
boklada1.png

Vi i Heliga Philotheis kloster gör en insamling till Heliga Kyprianos och Justinas och Heliga Paraskevis kloster i Grekland för att de ska kunna återuppbygga det som förstörts i bränderna där. De flesta byggnader har klarat sig men i Heliga Paraskevis kloster behöver 350 kvm tak läggas om och kostanden uppskattas till 50 000 Euros. Sex fönster behöver bytas ut till kostnad av 3600 Euros.

 

I Heliga Kyprianos och Justinas kloster smälte elledningar och avloppsrör i branden och deras elgenerator, (något som är nödvändigt i Grekland pga av många längre elavbrott) exploderade och behöver ersättas. Kostnaden för detta är ca 30 000 Euro. Klostren har inga försäkringar.

 

Den sammanlagda kostnaden för reparationerna av klostren beräknas till 84 000 Euros = en miljon svenska kronor, vilket är vårt mål att samla in!

Från Sverige kan man också ge sin gåva genom Heliga Philothei Ortodoxa kloster med

Swish: 123 101 1634 eller bankgiro: 677-0242.

Märk insättningen "Brand".

Dessa gåvor kommer sedan att kunna läggas till övriga som går in via Gofundme.

bottom of page