top of page
top banner.jpg
Stockholms ortodoxa stift

Stockholms ortodoxa stift

Stockholms Ortodoxa stift tillhör den del av den Grekisk-ortodoxa kyrkan som följer "Fädernas kalender". Vi har två församlingar, i Stockholm och Uppsala, där det regelbundet firas gudstjänst. Vidare finns ett kloster i Grillby utanför Enköping.

Vår intention med denna hemsida är att sprida information om den Ortodoxa kyrkan. Vi avser att publicera artiklar om Ortodox teologi och levnadssätt samt liturgiska texter, men också information från vår egen synod. Söker Du adress eller kontaktperson till andra Ortodoxa eller Österländska kyrkor rekommenderar vi SST:s hemsida. 

Anastasi Agion Angelon.jpg
Om Påsktiden i den Ortodoxa kyrkan
 

Perioden i det kyrkliga året från Påsk till Pingst kallar vi i den Ortodoxa kyrkan för Pentekostarion, efter gudstjänstboken med detta namn.

   Efter att vi förberetts genom Triodions tid, den Stora och Heliga Fastan och den Heliga Veckan, har vi firat Festernas fest och Högtidernas högtid, det vill säga Jesu Kristi Uppståndelse. Det är genom gudstjänster som vi hemlighetsfullt och ”noetiskt” återupplever händelserna i evangeliet och livet i Kristus blir vårt eget liv, för det är inte vi som lever, utan Kristus som bor i oss.

calendar button.png
Gudstjänstschema i Uppsala
Gudstjänstschema Uppsala
Ortodoxt kyrkoliv arkiv
klosterikoner
Kyrklig kalender 2017
klosterikoner
boklada1.png

Vi i Heliga Philotheis kloster gör en insamling till Heliga Kyprianos och Justinas och Heliga Paraskevis kloster i Grekland för att de ska kunna återuppbygga det som förstörts i bränderna där. De flesta byggnader har klarat sig men i Heliga Paraskevis kloster behöver 350 kvm tak läggas om och kostanden uppskattas till 50 000 Euros. Sex fönster behöver bytas ut till kostnad av 3600 Euros.

 

I Heliga Kyprianos och Justinas kloster smälte elledningar och avloppsrör i branden och deras elgenerator, (något som är nödvändigt i Grekland pga av många längre elavbrott) exploderade och behöver ersättas. Kostnaden för detta är ca 30 000 Euro. Klostren har inga försäkringar.

 

Den sammanlagda kostnaden för reparationerna av klostren beräknas till 84 000 Euros = en miljon svenska kronor, vilket är vårt mål att samla in!

Från Sverige kan man också ge sin gåva genom Heliga Philothei Ortodoxa kloster med

Swish: 123 101 1634 eller bankgiro: 677-0242.

Märk insättningen "Brand".

Dessa gåvor kommer sedan att kunna läggas till övriga som går in via Gofundme.

bottom of page