1/3
Om Påsktiden i den
Ortodoxa kyrkan
 

   Perioden i det kyrkliga året från Påsk till Pingst kallar vi i den Ortodoxa kyrkan för Pentekostarion, efter gudstjänstboken med detta namn.

 

   Efter att vi förberetts genom Triodions tid, den Stora och Heliga Fastan och den Heliga Veckan, har vi firat Festernas fest och Högtidernas högtid, det vill säga Jesu Kristi Uppståndelse. Det är genom gudstjänster som vi hemlighetsfullt och ”noetiskt” återupplever händelserna i evangeliet och livet i Kristus blir vårt eget liv, för det är inte vi som lever, utan Kristus som bor i oss.

Stockholms ortodoxa stift

  Stockholms Ortodoxa stift tillhör den del av den Grekisk-ortodoxa kyrkan som följer "Fädernas kalender". Vi har två församlingar, i Stockholm och Uppsala, där det regelbundet firas gudstjänst. Vidare finns ett kloster i Grillby utanför Enköping.

   Vår intention med denna hemsida är att sprida information om den Ortodoxa kyrkan. Vi avser att publicera artiklar om Ortodox teologi och levnadssätt samt liturgiska texter, men också information från vår egen synod. Söker Du adress eller kontaktperson till andra Ortodoxa eller Österländska kyrkor rekommenderar vi SST:s hemsida

calendar button.png
Gudstjänstschema i Uppsala
Gudstjänstschema Uppsala
Ortodoxt kyrkoliv arkiv
klosterikoner
ikonmålarkurs
klosterikoner
Webshop boklådan

© 2020 Stockholms Ortodoxa stift

info@ortodoxakyrkan.se

Integritetspolicy