Meddelande från Metropolit Kyprianos inför Stora fastan