top of page

Kyrklig kalender för 2017 och ett nytt nummer av Ortodoxt kyrkoliv finns nu på hemsidan


Senaste numret av vårt församlingsblad Ortodoxt kyrkoliv finns nu på vår hemsida som PDF-fil.

En kalender för 2017 finns också på vår hemsida. Nytt för i år är att vi integrerat alla Nordiska helgon i kalendern.bottom of page