Kyrklig kalender för 2017 och ett nytt nummer av Ortodoxt kyrkoliv finns nu på hemsidan


Senaste numret av vårt församlingsblad Ortodoxt kyrkoliv finns nu på vår hemsida som PDF-fil.

En kalender för 2017 finns också på vår hemsida. Nytt för i år är att vi integrerat alla Nordiska helgon i kalendern.