Kyrklig kalender för 2017 och ett nytt nummer av Ortodoxt kyrkoliv finns nu på hemsidan

© 2021 Stockholms Ortodoxa stift

info@ortodoxakyrkan.se