Gudstjänsttider för festdag till Theotokos avsomnande i Uppsala15/28 augusti

i kapellet på Uppsala gamla kyrkogård

kl. 8 Orthros (morgongudstjänsten)

kl.9 Liturgi


© 2021 Stockholms Ortodoxa stift

info@ortodoxakyrkan.se