top of page

Från den Heliga SynodenTill präster, församlingar och troende i Sverige om stiftets inrättande på grekiska och på svenska. Läs även Encyklikan.


bottom of page