top of page
Om Gudsmodersfastan
 

En av de tolv stora högtiderna i den Ortodoxa kyrkan är Guds Moders avsomnande, som firas den 15/28 augusti. Från den 1/14 augusti  till den 14/27 augusti observerar vi en fasta kallad Gudsmodersfastan. Denna period är känd som "Femton dagar i augusti" eller Δεκαπενταύγουστο på grekiska. Många kallar den också Gudsmodersfastan.

Denna fasteperiod är en av de strängaste fasteperioderna i den Ortodoxa kyrkan och kan jämföras med den Stora Fastan före Påsk. Detta beror på festens storhet, som ibland kallas "sommarens Påsk" på grund av sin uppståndelsekaraktär. Svårighetsgraden av denna fasteperiod kompenseras å ena sidan av dess korthet och å andra sidan av den fina sensommaren med de dagliga Paraklesis till Theotokos, d.v.s. de åkallande kanon till Guds Moder på kvällarna, vilket är något de troende deltar i med andlig längtan.


Under denna fasteperiod avstår vi från från kött, mejeriprodukter, fisk, vin och olja under vardagar och vi kan använda vin och olja på helgerna. På Kristi förklarings högtid den 6/19 augusti kan vi äta fisk eftersom det är en festdag tillägnad Kristus.


Vi sjunger den lilla och stora Paraklesis, växelvis efter Aftongudstjänsten, förutom på lördagens kväll och aftonen till Kristi förklaring och Guds Moders avsomnande. Paraklesis till Theotokos kommer att firas i våra församlingar i Stockholm och i Uppsala under fastan, så se till att få välsignelsen att delta i dem. Om man inte har möjlighet att besöka kyrkan kan man läsa den lilla Paraklesis och den stora Paraklesis själv på svenska, eller höra gudstjänsten från vårt kloster i Grekland på denna sida. Det bör dock aldrig ersätta verkliga gudstjänstbesök och egen bön utan bara vara en lösning ifall man bor långt från kyrkan eller av någon annan allvarlig anledning inte kan komma dit.


Detta är på det sätt som den Ortodoxa kyrkan, inspirerad av den Helige Ande, vill förbereda oss för den kommande högtiden Guds Moders, Gudaföderskan-Theotokos, avsomnande; genom bön och fasta! Fastan är en period då vi har möjlighet att ägna oss mer åt vårt andliga liv och mindre åt det materiella. Guds Moder har en speciell ställning i den Ortodoxa kyrkan då hon med sin egen vilja tog emot Frälsaren och födde Honom som människa till världen. Hon banade vägen för oss, som var och en också är kallade till gudomliggörelse. Alla dessa femton dagar som leder upp till Theotokos avsomnande är särskilt tillägande henne, som är allas vår moder och vår främsta förebedjare inför hennes Son, Kristus. Genom rätt och traditionell förberedelse inför en festdag, tränger vi djupare in i dess Mysterium och det leder oss ännu ett steg på vägen till föreningen med vår Herre.

 

Vi önskar alla en välsignad resa mot högtiden!

bottom of page