Vid porten till det nya kyrkliga året


Meddelande från Metropolit Kyprianos


#festmeddelande #Metropolit