top of page

Vädjan om hjälp!!!

Vår nya elcentral som ersatt den vi hade från 1960-talet


Under sommaren har vi påbörjat ett omfattande arbete med att byta ut kyrkans el då den varit i synnerligen dåligt skick och därför att vi har varit rädda för att elfel skulle kunna orsaka brand.

Två firmor har gett kostnadsförslag på att både byta elcentral och all el och vi bestämde oss för att anlita en av dem, då vi hade ett arv som skulle kunna finansiera detta kostsamma arbete. Vi reserverade 500.000 kronor av församlingens medel för detta arbete. Elfirman, som vi gav i uppdrag att genomföra arbetet, kunde inte uppge en slutnota då det var omöjligt att veta hur illa det låg till förrän man började arbeta.

Med facit i hand har vi kunnat konstatera att vi ska tacka Gud för att inga allvarliga tillbud har hänt sedan vi startade verksamhet i fastigheten 1998, då den elfirma som nu har arbetat har funnit flera synnerligen allvarliga felkopplingar som inneburit att el med 220 volt har varit helt utan skydd och föremål har varit strömförande.

Nu är 90% åtgärdat men elfirman har inte kunnat byta elledningarna på vinden ovanför kyrksalen då isolerings-ull varit i vägen. De har dock noterat felaktigheter i dragningarna som är nödvändiga att åtgärda.


För att kunna slutföra elarbetet krävs nu att all ullisolering först tas bort för att elen ska kunna bytas ut. Tyvärr är detta inget vi budgeterat för. Vi har hittills betalat 451.528:- av de budgeterade 500.000, men extraarbetet med vinden beräknas kosta mellan 200.000 till cirka 250.000:-. Vi har bestämt oss för att det är nödvändigt att genomföra detta för att säkerställa att vi inte ska kunna få elfel med glödbrand som följd på vinden så fort som möjligt och tror att det ska kunna vara åtgärdat under november, trots att vi egentligen inte har en finansiering klar


Det är därför vi nu vädjar om extra hjälp för att bevara vår kyrkolokal för framtiden.


För att skänka en gåva använd:

Heliga Konstantin och Helenas kyrkofond plusgiro 640 10 07-7

eller Swish 1233367505


Stort tack för Din hjälp!

bottom of page